21.9.2023

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ammattitaitoa tulee hyödyntää nykyistä enemmän alle kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksessa

Superilaiset lastenhoitajat ovat viestineet samoista asioista, joita käsitellään Helsingin Sanomien 20.9. julkaisemassa artikkelissa pienten lasten varhaiskasvatuksesta: Mitä pienempi lapsi, sen tärkeämpää ovat kohtaaminen, syli ja hoiva.

Ei ole sama kenen syli, vaan nimenomaan ammattilaisen, joka tuntee lapsen ja hänen kehityksensä ja osaa käyttää tietoa lapsen hyvinvoinnin edistämiseen. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat kolmen vuoden ammatillisen tutkinnon suorittaneita varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Ammattilaisten viestiä on kuunneltu vaihtelevasti. Kuitenkin lastenhoitajat ovat usein pysyviä ammattilaisia lapsen päivässä. Heidän työaikaansa ei revitä useinkaan ryhmän ulkopuolisiin tehtäviin, vaan työaikana tärkeintä on tarjota lapselle syliä ja turvaa.

Lastenhoitajien palaute tämän päivän varhaiskasvatuksesta on sama kuin ennen uutta varhaiskasvatuslakia: Työn suurin haitta lapsille ja heidän kasvattajilleen ovat riittämättömät henkilöresurssit. Yksi syli ei riitä kahdelletoista lapselle alle kolmevuotiaiden lasten ryhmässä. Ei se riitä kolme vuotta täyttäneidenkään ryhmässä, koska usein myös heillä on tarve sylille ja kohtaamiselle aikuisen kanssa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat vastasivat kyselyssämme viime vuoden lopulla, että he kokevat lasten saaman varhaiskasvatuksen laadun heikentyneen viimeisen viiden vuoden aikana ja syyksi nousi taas riittämättömät resurssit lasten tarpeisiin nähden.

Henkilöstöpula on paikoin todella suuri. Työtehtävät, jotka vievät kasvattajia pois lasten ulottuvilta, ovat lisääntyneet. Vaikka lapsiryhmässä olisi kolme kasvattajaa paikalla, lasten tarpeet ovat usein suuremmat. Tiedämme, että työvuoroissa, jotka suunnitellaan kattamaan päiväkodin koko aukioloaika, ovat kaikki ryhmän kolme kasvattajaa harvoin yhtä aikaa ryhmässä läsnä. Lasten tarpeet ovat lisääntyneet ja henkilöstöä on liian vähän vastaamaan tähän, mikä usein konkretisoituu yhden kasvattajan jatkuvana sitoutumisena tuen tarpeessa olevaan lapseen. Silloin on mahdotonta tarjota huolenpitoa samanaikaisesti ryhmän muille lapsille.

Varhaiskasvatuslain henkilöstöpykälien kohdalla (voimaantulo 1.1. 2030.) SuPer esitti, että alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä varmistetaan hoiva sekä mahdollisimman paljon kasvattajien läsnäoloa ryhmissä. Tätä tukisi henkilöstörakenne, joka koostuu kahdesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta ja yhdestä varhaiskasvatuksen sosionomista tai opettajasta. Opettajan työaikaan kuuluu 13 % suunnittelua, arviointia ja kehittämisaikaa lapsiryhmän ulkopuolella. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työaika on 100 % lapsiryhmässä.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja alle kolmevuotiaiden ryhmässä tarjoaa juuri sitä, mitä Lea Pulkkinen mainitsee Helsingin Sanomien artikkelissa: ”Alle kolmevuotias tarvitsee ensisijaisesti perushoivaa eli syliä, pukeutumis- ja vessa-apua.” Tämä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työnkuvan ydin alle kolmevuotiaiden ryhmässä.  Ammatillinen koulutus tuo siihen ammattimaisen tiedon siitä, miten perushoiva, pukeminen ja hygienia hoidetaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma huomioiden.

 

    Kommentit

    Lähetä kommentti