25.1.2024

Blogi: Työnantajien on noudatettava lakia myös vanhustenhoidossa

A-studiossa oli maanantaina 22. tammikuuta keskustelua vanhustenhoidon tilasta. Ohjelmassa oli haastateltu erään potilaan omaista, joka moitti todella paljon sitä, ettei asiakkaalle ollut tehty edes perushoitoa.

Perushoidon puuttumisen seurauksena oli tullut jopa sairaalakäyntejä. Avi oli todennut seurantakäyntien pohjalta, että henkilöstöresurssit olivat riittämättömät. Koulutetut lähihoitajat ovat eittämättä enemmistönä hoitamassa vanhuksia, mutta niin pitää olla myös poissaolojen aikana. Sen paremmin ei ohjelmassa kerrottu, oliko kyse yleisesti henkilöstömäärän puutteesta vai nimenomaan koulutetun hoitohenkilöstön riittämättömästä määrästä.

Nyt viimein on kaikkien ymmärrettävä, että hoitoalan ammatti vaatii ammattitaitoa. Hoitotyössä pitää ymmärtää miten tärkeää on esimerkiksi perushoito, sillä se tarkoittaa montaa eri asiaa. Perushoito on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin seuraamista ja mahdollisten muutosten havaitsemista toimintakyvyssä.

Se on auttamista hygieniassa sekä ihon kunnon tarkkailua ja tarvittaessa asentohoitoa, joka on erittäin tärkeää muun muassa painehaavojen ehkäisemisessä. Perushoito on myös sen varmistamista, että hoidettava saa tarpeeksi monipuolista ravintoa sekä nestettä. Myös liikunta kuuluu perushoitoon, ja voimavaralähtöisessä hoidossa se tuleekin hoidettua itsestään. Normaali kommunikointi hoidettavan kanssa on osa perushoitoa.

Kysymys on siis todellakin hyvin laajasta kokonaisuudesta ja kun vielä tähän lisätään, että lähes kaikilla hoidettavilla on myös perussairauksia sekä etenevä muistisairaus ja näihin kuuluvat lääkitykset, asiakkaiden hoitoon tarvitaan ammatti-ihmisiä.

Keskusteluun nousee tietysti raha ja rahan puute. Kyse on siitä, miten vanhustenhoitoa tai koko sotea kehitetään samanaikaisesti, kun vanhusten määrä kasvaa. Kyse on kuitenkin yksinkertaisesti siitä, miten hoito tullaan järjestämään. Me emme voi edes ajatella, että kaikki omaiset hoitavat läheisensä samaan aikaan kun töissä pitäisi olla pidempään. Suomessa omaishoitajien määrä on jo nyt korkea, yli 300 000 tuhatta. Maamme säästää jo nyt todella paljon vanhustenhoidossa.

Hyvinvointialueilla on itsemääräämisoikeus kuten kunnillakin, mutta kaikki työnantajat joutuvat noudattamaan lakia. Monia lakeja on tehty suojaamaan vanhuksia, mutta tuntuu, että lakien noudattamisesta ei välitetä.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola