11.8.2020

Tiedote: Kaikkia vanhustenhoidon yksiköitä tulee valvoa

Tiedote 11.8.2020

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää erittäin tärkeänä, että kunnat tekevät tarkastuskäyntejä samalla tavalla kaikkiin vanhustenhoidon yksiköihin: omiin sekä yksityisiin.

Ylen MOT-toimituksen tuoreen selvityksen mukaan yli puolet kunnista ei vuoden 2015 jälkeen ollut tehnyt virallisia tarkastuskäyntejä omiin hoivayksiköihinsä. Selvityksen perusteella vain muutamat kaupungit saavat vihreää valoa tarkastuksista. Kyselyyn vastanneista kunnista Espoo valvoo yksityisiä ja omia yksiköitään samalla tavalla.

- On tärkeää, että tarkastuksia tehdään kaikkiin yksiköihin ja ennalta ilmoittamatta niistä, Paavola muistuttaa.

Hoivakotien ongelmat nousivat viime vuonna julkisuuteen ja SuPerin kokemuksen mukaan ongelmia on enemmän yksityisissä hoivakodeissa. Ongelmia on kuitenkin myös kunnan omissa hoivayksiköissä, eikä niiden valvonta voi olla vain omavalvonnan varassa. Suurin ongelma vanhustenhoidossa on usein riittämätön hoitajamitoitus, josta seuraa monia muita ongelmia. Tämä koskee myös kotihoitoa.

SuPer on muistuttanut aika ajoin kuntia niiden valvontavelvollisuudesta omien ja ostopalveluiden osalta. Viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän. Kuntien on useiden lakien velvoittamina puututtava palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin.

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja työnantajan on puututtava niihin. Työntekijöillä on kuitenkin oltava aito mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista ilman pelkoa ikävistä seuraamuksista. – Valitettavan usein epäkohtien esiin tuomisesta on seurannut työntekijälle ongelmia, Paavola kertoo.

Vanhustenhoidon ongelmat ovat olleet mittavia ja se vuoksi vanhuspalvelulakiin tulee sitova hoitajamitoitus. Lain noudattamista on valvottava ja huolehdittava siitä, että mitoitukset toteutuvat. Sitova hoitajamitoitus toteutetaan asteittain niin, että lain voimaantullessa 1.10.2020 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,5 työntekijää. 1.1.2021 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,55 työntekijää ja 1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 edellytetään vähintään 0,7 mitoitusta. 

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085