23.8.2019

Mielipide: Hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään on toteutettava nopeammin

Hallitusohjelmassa on kirjaus 0,7:n sitovasta henkilöstömitoituksesta ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa. Ministeri Krista Kiuru on sanonut, että asiassa voidaan edetä nopeasti.

Asiantuntijaryhmä kokoontui 21. elokuuta ministeri Kiurun johdolla. Syksyllä 2019 valmistellaan asiantuntijaryhmässä lakiluonnos henkilöstömitoituksesta ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa. SuPer on tässä mukana. Lakiluonnos lähetetään lausunnolle ja annetaan hallituksen esityksenä eduskunnalle tämän vuoden aikana. Henkilöstömitoitus tulisi voimaan portaittain niin, että vuonna 2020 se olisi 0,5. Mitoitus nousisi myöhemmin 0,7 ammattihenkilöön asiakasta kohti.

Ratkaisu on askel eteenpäin, mutta se ei ole riittävä. 0,7:n vähimmäismitoituksen pitäisi tulla voimaan heti, ei portaittain. Hoitajat ja hoidettavat eivät kestä asian siirtymistä. Moni vanhustenhoidon yksikkö on toiminut jo kauan liian pienellä henkilöstömäärällä, ja osa hoitajista on paennut muille aloille kestämättömän työmäärän vuoksi. Hoitajien on myös tuskallista nähdä joka päivä tilanne, jossa vanhuksia ei arvosteta, kun heidän hoitoonsa ei suunnata riittävästi rahaa. Hyvinvointivaltion ei kuulu toimia näin.

Nykyinen 0,5:n minimihenkilöstömitoitus on suositus, mutta paikoin sitäkään ei ole noudatettu. Myös lakiin tuleva henkilöstömitoitus on vähimmäismitoitus. Nykyisin ei enää ole yksiköitä, joissa on niin helposti hoidettavia, että alle 0,7:n mitoitus riittää. Kuvat virkeistä ja liikunnallisista vanhuksista antavat täysin virheellisen kuvan ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon piirissä olevista asiakkaista.

0,7 ei tarkoita sitä, että kymmentä asiakasta kohti on aina seitsemän työntekijää paikalla. Nämä työntekijät työskentelevät eri vuoroissa vuorokauden aikana ja osa on vapaalla.

HS-gallup kysyi kansalaisilta mielipiteitä 0,7:n mitoituksen kirjaamisesta lakiin. 72 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vanhusten hoivan parantamisessa hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään on kannatettava keino. Kaikkiaan suurin kannatus oli 60-69-vuotiaiden joukossa, joista 82 prosenttia kannatti väitettä. Vaikka kokoomuksen kannattajissa kannatus oli pienintä, 63 prosenttia oli sitä mieltä, että sitovan hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on hyvä asia.

SuPerin kanta on, että 0,7:n mitoituksen tulee sisältää vain rekisteröidyt hoitajat ja lisäksi tulee määrittää erillinen mitoitus tukityöntekijöitä varten. Kun hoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön, asiakas saa parempaa hoitoa ja hoivaa ja työntekijät ovat motivoituneempia työhönsä. Alan vetovoimaisuuden nostaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Katso myös: