13.11.2018

Mielipide: Sote-palveluiden ulkoistukset ja ulkoistusten palautukset eivät saa koitua työntekijöiden tappioksi

Yksityissektori on lukuisien haasteiden edessä. Sote-uudistuksen tuomia muutoksia ei vielä täysin tiedetä. Joka tapauksessa kunnat kilpailuttavat yhä useammin palveluitaan ja ottavat myös palvelutuotannon takaisin itselleen.

Liikkeen luovutukset työllistävät yhä enemmän SuPerin luottamusmiehiä ja toimistoa. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät liikkeen luovuttajan palveluksesta luovutuksensaajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja heidän työsuhteidensa ehdot säilyvät entisinä. Tämä on erittäin tärkeää työntekijöiden työsuhdeturvan vuoksi.

Jäsenistön kannalta ikäviä ovat olleet tilanteet, joissa kunta tai kuntayhtymä ottaa toiminnan yksityiseltä toimijalta itselleen ja väittää, ettei kyseessä ole liikkeen luovutus. Vanhaa henkilöstöä ei haluta ottaa vastaan, vaikka toiminnan luonne, asukkaat ja tilat pysyisivätkin ennallaan.

Kyseessä on liikkeen luovutus, kun työnantaja vaihtuu, osapuolten välillä on sopimus ja toiminnallinen kokonaisuus luovutetaan. Liikkeen luovutuksesta voi olla kyse myös silloin, kun sopimuskauden jälkeen kunta tai kuntayhtymä kilpailuttaa palveluntuottajan uudelleen. Jos palvelu siirtyy uudelle palveluntuottajalle, jatkavat työntekijät ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palveluksessa. Kunta tai kuntayhtymä voi myös ottaa aiemmin ulkoistetun toiminnan takaisin omaksi toiminnakseen. Tässäkin tapauksessa työntekijät lähtökohtaisesti siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen totesi Turun Sanomissa 10. marraskuuta, että Turun kotihoidon työntekijöiden tulisi siirtyä Deboralta kaupungin palkkalistoille ns. vanhoina työntekijöinä.

Vastaavista tapauksista on myös tuoreet korkeimman oikeuden päätökset: Eksote tuomittiin maksamaan korvauksia superilaiselle työntekijälle perusteettomasta työsuhteen päättämisestä. KKO katsoi, että kunnan ottaessa yksityisen palveluntarjoajan tuottamat palveluasumisen palvelut itselleen, kyseessä on liikkeen luovutus. Kunnan olisi pitänyt ottaa työntekijät itselleen vanhoina työntekijöinä.

Myös Mikkelin kaupunki on hävinnyt korkeimmassa oikeudessa liikkeen luovutusta koskevan riidan. Superilaiselle velvoitettiin suorittamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Kaupunki oli ulkoistanut kotihoitopalveluiden tuottamisen. Sopimuksen päättyessä kaupunki katsoi, ettei työntekijöitä tarvitse palkata kaupungille. KKO puolestaan linjasi, että tehostetun palveluasumisen toimintakokonaisuus on pysynyt niin samankaltaisena, että kysymyksessä on ollut liikkeen luovutus. Mikkelin kaupungin olisi pitänyt ottaa työntekijät itselleen ns. vanhoina työntekijöinä. Superilainen työntekijä sai korvauksen työsopimuksen perusteettomasta päättymisestä.

Tuntuu siltä, että kunnat eivät opi mitään korkeimman oikeuden selvistä ennakkopäätöksistä huolimatta.

Silja Paavola

puheenjohtaja 
Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer