6.3.2019

SuPerin Paavola: Yksikin huono vanhustenhoidon yksikkö on liikaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää välttämättömänä, että vanhustenhoidon epäkohdat korjataan mahdollisimman pian. Vanhustenhoidon toimijat tapasivat tänään 6. maaliskuuta ministeri Annika Saarikon johdolla sosiaali- ja terveysministeriössä. Edellisessä tapaamisessa 1. helmikuuta toimijat sitoutuivat 25 kohdan toimenpidelistaan, jonka toteutumista seurattiin tänään pyöreän pöydän keskustelussa.

Hoitajat haluavat tehdä työnsä hyvin asiakkaan ja potilaan parhaaksi. Jotta tämä on mahdollista, on seuraavat epäkohdat korjattava.

  1. Ympärivuorokautisen hoidon laatusuosituksesta on tehtävä sitova. Pelkkä suositus ei riitä hyvän vanhustenhoidon turvaamiseksi.
  2. Vanhusten hoitoisuus on lisääntynyt ja hoitajien kuormittuneisuus kasvanut. Tarvitaan sitova hoitajamitoitus lakiin ja sanktiot sen rikkomisesta. Laskentakaavan on oltava kaikille sama. Hoitajamitoitukseen on laskettava vain hoitajat. Laitoshuoltajat on laskettava erikseen.
  3. Hoiva-avustajien pikakoulutus ei korjaa vanhustenhoidon tilannetta, vaan tarvitaan koulutettua hoitohenkilökuntaa, jolla on esimerkiksi vahva lääkehoidon osaaminen.
  4. Asianmukainen lääkehoito lisää potilasturvallisuutta. Turvallisen lääkehoidon osaamista on ylläpidettävä ja parannettava koko ajan.
  5. Lähihoitajakoulutukseen on saatava pakolliset karsivat soveltuvuuskokeet, jotka ovat valtakunnalliset. Näin saadaan alalle motivoitunutta, koulutettua hoitohenkilökuntaa.
  6. Hoitoalan palkkausta on parannettava.
  7. Hoitohenkilökunnan työn sisällön tulee olla hoitotyötä. Siihen ei saa kuulua pyykkihuoltoa, keittiötyötä tai muita tukitehtäviä. Niihin tehtäviin on palkattava laitoshuoltajia.
  8. Omavalvontaa on parannettava, eikä se saa pettää missään tilanteessa. Omavalvontasuunnitelmien tulee olla julkisia. Työntekijöiden ilmoitusvelvollisuudelle on oltava aito mahdollisuus.
  9. Hoitolaitokset ovat luvanneet hoitaa asiakkaat loppuun asti. Hoitohenkilökunnalla on oltava mahdollisuus olla ihmisen vierellä niin, että hän saa arvokkaan kuoleman.
  10. Työntekijöiden on päästävä täydennyskoulutukseen.

 

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Lue myös: