25.10.2018

Vastine: Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat

Hyvinvointialan liitossa edunvalvontatehtävissä työskentelevä asiantuntija Aino Närkki väitti  blogikirjoituksessa (US 22.10.2018) SuPerin tekevän ulostuloillaan vaalityötä. SuPer on nostanut näkyvästi julkisuuteen hoivakotien sekä vanhusten- ja lastenhoidon epäkohtia. Närkki on väitteineen oikeassa siinä, että SuPer tuo epäkohtia julkisuuteen ja haluaa poliittisten päättäjien kiinnittävän huomion monien yritysten täysin epäeettiseen toimintaan. Veronmaksajilla ja päättäjillä on oltava tieto siitä, mihin yhteiset verovarat käytetään.

Närkki epäilee SuPerin viestejä ja haluaa julkisuuteen myös faktoja. Meitä SuPerissa ihmetyttää se, että työnantajaleirin edunvalvojat eivät ole tietoisia niistä epäkohdista, mistä SuPer on tänäkin vuonna viestinyt. Jopa yhteispohjoismainen yliopistotason tutkimus, missä SuPer oli mukana, osoitti selvästi suomalaisen vanhustenhuollon on syöksykierteen.

Tietolähteinämme SuPerin 90 000 jäsenen lisäksi ovat monet hoitoa tarvitsevien lasten ja vanhusten omaiset ja muut läheiset. SuPer on näiden apua tarvitsevien kansalaisten ja heidän hoitajiensa äänitorvi. Tunnemme tilanteet hyvin. Elämä ruohonjuuritasolta katsottuna näyttää hyvin erilaiselta, kuin elinkeinoelämän edustajien norsunluutornista katsottuna.

Työnantajaleirin viestit siitä, että vanhuksilla olisi myös riittävästi hoitajia on niin ikään melkein totta. Kun työnantajat raportoivat henkilöstömitoituksista, niin ne ovat monesti hyvin erilaiset kuin miltä ne työntekijöille näyttävät. SuPer on nyt käynnistänyt kampanjan haamuhoitajien paljastamiseksi. Meille liittoon on tullut paljon viestejä siitä, että henkilöstön työvuorolistoissa on mukana henkilöitä, jotka toimivat yrityksen keskushallinnossa. Listoilla on ollut jopa kuolleita henkilöitä ja Jaska Jokunen.

Työntekijä on sosiaalihuoltolain mukaan velvollinen ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhista työnantajalle. Lain mukaan työnantajan on puututtava välittömästi epäkohtiin ja ilmoitettava niistä edelleen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranhaltijalle.

Me tarvitsemme jatkuvaa hoitoyksiköiden viranomaisvalvontaa ja tälle valvonnalle on turvattava riittävät resurssit. Tarvitsemme myös toimijoita kuten SuPer, joka nostaa työntekijöiden havaitsemia epäkohtia esille.

Silja Paavola
puheenjohtaja
SuPer