23.6.2020

OKM: 71,5 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kehittämiseen

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt yli 71 miljoonaa euroa Oikeus oppia -kehittämisohjelmasta varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Avustus koskee vuosia 2020−2021. Valtionavustusta myönnettiin 115:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle yhteensä 20 148 674 euroa.

Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin. Tavoitteena on toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalvelu- ja lähikouluperiaatteen vahvistaminen. Lisäksi tehostetaan lapsen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

− Valtionavustuksella on merkittävä vaikutus koulutuksellisen tasa-arvon ja oppimisen edellytysten vahvistamisessa. Pidän tärkeänä, että myös varhaiskasvatus on erityisavustuksen piirissä. Tällä rahalla saadaan palkattua tarpeellista lisähenkilöstöä opetusryhmien lisäksi nyt myös varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin, sanoo ministeri Li Andersson.

Avustusta varhaiskasvatukseen ovat saaneet kunnat ja kuntayhtymät (pdf), jotka järjestävät varhaiskasvatusta.

Lähde: OKM:n tiedote 22.6.2020

 

Lue myös: OKM: 14 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen