17.9.2020

STM on myöntänyt valtionavustuksia vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia yhteensä 2 926 400 euroa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen. Avustukset on myönnetty yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle hankekaudelle 2020−2021. Vuoden 2021 avustukset ovat ehdollisia.

Kokeiluhankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on tarjolla elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Hankkeessa kehitetään vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan valtakunnalliset periaatteet ja toimintatavat. Hankkeiden yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Valtionavustushakemuksia arvioitaessa kiinnitettiin huomiota 15 arviointikriteeriin. Näistä keskeisimmät kriteerit olivat hankkeen asiakasryhmien monimuotoisuus, vammaisten henkilöiden osallisuus hankkeissa ja alueellisen verkostotyöskentelyn toteutus.

Myönnetyt avustukset:

  • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (395 000 €)
  • Tampereen kaupunki (176 128 €)
  • Eteva kuntayhtymä (461 158 €)
  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote (535 952 €)
  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote (217 120€)
  • Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alue (421 600 €)
  • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (440 000 €)
  • Vantaan kaupunki (128 500 €)
  • Espoon kaupunki (150 942 €).

Osassa hankkeista on mukana hankkeen hallinnoijan lisäksi laajempia alueita.

Lähde: STM:n tiedote 17.9.2020