2.7.2020

Tarkennuksia päihdekuntoutuksen valvontaan

Valviran ja aluehallintovirastojen uudet linjaukset parantavat yksityisten päihdepalveluiden asiakasturvallisuutta ja ohjaavat valvontaviranomaisia yhtenäisiin lupa- ja rekisteröintikäytäntöihin. Valvira antaa syyskuun 2020 alkuun mennessä asiasta yksityiskohtaisen ohjeen. 

Luvanvarainen laitoskuntoutus  

Päihdehoito ja päihdekuntoutus, jossa asiakkaat ovat kuntoutuksen ajan ympäri vuorokauden ja yksikössä on riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on aina sosiaalihuoltolain mukaista luvanvaraista laitoskuntoutusta. Kyseessä on laitoskuntoutus riippumatta siitä, millä hoito-menetelmällä kuntoutusta yksikössä toteutetaan, mukaan lukien mm. Minnesota-malli, Myllyhoito ja 12-askeleen ohjelma.   

Ilmoituksenvarainen päihdekuntoutus 

Ilmoituksenvaraista päihdekuntoutusta on hoitomenetelmästä riippumatta selkeästi avomuotoinen toiminta, jossa on riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja jossa asiakkaat eivät yövy yksikössä. 

Ne sosiaalihuollon palveluiden tuottajat, joiden toiminta täyttää luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan edellytykset, merkitään aluehallintovirastojen ja Valviran yhteiseen valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien Valveri-rekisteriin.   

Vertaistuellinen toiminta 

Vertaistukeen perustuvan päihteettömyyttä tukevan yksikön toiminta, jossa ei ole riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ei ole rekisteröitävää sosiaalipalvelua.

Päihdepalvelujen markkinointi  

Valvontaviranomaiset suosittelevat, että päihdehoitoa ja päihdekuntoutusta tarjoavat toimintayksiköt ilmoittavat verkkosivuillaan ja markkinointinsa yhteydessä selkeästi sen, onko kyseessä viranomaisen hyväksymä yksityinen sosiaalipalvelu, vai onko kyseessä vertaistuellinen toiminta, joka ei ole sosiaalipalvelua ja jota ei siten merkitä rekisteriin. Hyväksytty yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu löytyy palvelujen tuottajien rekisteristä. 

Kyseessä on asiakasturvallisuuden ja asiakkaan oikeusturvan kannalta tärkeä asia. Mikäli päihdehoitoa antava yksikkö on merkitty yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin, yksikön ja henkilöstön toimintaa valvovat kuntien lisäksi aluehallintovirastot ja Valvira. 

Mikäli palvelua ei ole merkitty rekisteriin, palvelu perustuu yleensä palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Sopimuksessa ja palveluissa ilmenevien epäkohtien ja erimielisyyksien neuvonta ja ratkaisut kuuluvat silloin kuluttajansuojan piiriin, joissa toimivaltainen viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttajariitalautakunta.

Kunnan järjestäessä päihdekuntoutusta ostopalveluna asiakkailleen, tulee myös kunnan varmistaa palveluntuottajan rekisteröintitiedot.

Lähde: Valviran tiedote 2.7.2020