24.2.2023

Valvira: Hyvinvointialueilla on vastuu valvoa kaikkia alueensa hoivakoteja

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat hyvinvointialueita henkilöstömitoituksen valvonnasta iäkkäiden hoivakodeissa.

Hyvinvointialueet ovat velvollisia valvomaan kaikkia alueensa hoivakotipalvelun tuottajia, sekä omaa palvelutuotantoaan että yksityisiä palveluntuottajia.

Valvontavastuu ulottuu myös sellaisiin alueella sijaitseviin yksityisiin hoivakoteihin, joilta hyvinvointialue ei hanki palveluja. Hyvinvointialueen tulee varmistaa, että henkilöstömitoitus vastaa asiakkaiden palvelutarvetta ja että se on lainsäädännön mukainen.

Yksityisillä palveluntuottajilla henkilöstömitoituksen on myös vastattava niille myönnettyä toimilupaa. Valvonnan täytyy olla jatkuvaa, ja riittämättömään henkilöstömitoitukseen tulee puuttua viipymättä. 

Hyvinvointialueen on tehtävä asiakasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista ja puutteista viipymättä ilmoitus aluehallintovirastolle. 

Valvontaviranomaiset seuraavat hyvinvointialueiden tekemää valvontaa. Jos se ei ole riittävää, valvontaviranomaiset voivat antaa alueelle ohjausta tai aloittaa erillisen valvonnan.

Lähde: Valviran tiedote 24.2.2023

Hyvinvointialueet ovat nyt ensisijaisia sote-valvojia