Beslutsfattarna på SuPer

I SuPer påverkar medlemmen. Förbundets styrka är dess medlemmar och förbundet är till för medlemmarna. Alla förbundets beslutsfattare är medlemmar.

Fackavdelningarna är kärnan i SuPers verksamhet. Alla SuPer-medlemmar tillhör någon fackavdelning. Endast studerandemedlemmar är direktanslutna till förbundet men kan delta i den lokala fackavdelningens verksamhet.

Förbundsmötet är den högsta beslutsfattaren på SuPer. Förbundsmötet sammanträder vart fjärde år.

Representantskapet fattar de viktigaste besluten mellan förbundsmötena. Representantskapet sammanträder minst två gånger om året och har en mandatperiod på fyra år.  

Förbundsstyrelsen är ansvarig för förbundets strategiska ledning. Den sammankallar förbundsmötet och representantskapets möten samt förbereder ärenden som behandlas i möten.

Läs mera här