Frågor och svar

Vilka val?

I de kommande valen väljs nya beslutsfattare till SuPer. Det kommer att förrättas två val: valet av kandidater till förbundsstyrelsen i början av år 2024 och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet lite senare under våren 2024. I båda valen är det SuPer-medlemmar som kandiderar och röstar. 

Hur håller jag isär de olika valen?

De olika valen har olika färgkoder. Förbundsstyrelsevalet kännetecknas av grön färg och valet av förbundsmötesrepresentanter och medlemmar till representantskapet kännetecknas av lila färg.

Varför är valen viktiga och varför pratar vi om dem redan nu?

På SuPer är det medlemmarna som bestämmer. I valen väljer medlemmarna de nya beslutsfattarna på SuPer för perioden 2024 – 2028. Valförberedelserna måste börja i god tid så att alla medlemmar hinner bekanta sig med valanvisningarna och fundera på möjliga kandidater eller eventuellt på att själv kandidera.

Hur kan jag förbereda mig för de kommande valen?

Du kan läsa om valen i SuPer-tidningen och följa med valsidorna på vår webbplats. Valen syns också på våra sociala mediekanaler. Du kan också fundera på om du på din arbetsplats har arbetskompisar som skulle vara bra kandidater. Eller vill du kanske själv kandidera?

Prata om valen på din arbetsplats och i din fackavdelning. Förbered er tillsammans och fundera på hur ni får alla era SuPer-medlemmar att delta i valen och påverka.

Vad har valen med mig att göra?

Du har makten att påverka vem som bestämmer i ditt förbund. Du kan även själv kandidera till beslutsfattare. I SuPer är det du som påverkar och bestämmer.

Hur får jag information om valen?

Information om valen får du bland annat genom att läsa SuPer-tidningen. Du hittar valartiklar i varje nummer av SuPer-tidningen ända fram till förbundsmötet. Mera information hittar du på valsidorna på vår webbplats, alltså på samma sidor som du nu läser.

Jag hittade inte svaret på min fråga. Vad ska jag göra?

Om du inte hittade svaret på din valfråga på denna sida kan du skicka din fråga till liittokokousvaalit@superliitto.fi eller kontakta din fackavdelning.

Är din arbetskompis redan medlem i SuPer?

Om svaret är nej ska du rekommendera medlemskapet i SuPer och som belöning får du ett SuPer-presentkort. Läs mera här. Alla som blivit ordinarie medlemmar i SuPer senast den 31.12.2023 kan delta i valen och vara med och bestämma om förbundets verksamhet.