Förhandlingssystemet

I kollektivförhandlingarna kommer man överens om personalens viktigaste arbetsvillkor. Förhandlingarna genomförs sektorsvis och förhandlingarna förs av fackföreningarna och de av de fackliga organisationerna bildade förhandlingsorganisationerna.

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf

SuPer bevakar sina medlemmars intressen genom förhandlingsorganisationen Sote rf.

Sote rf verkar inom den offentliga och privata sektorn som förhandlingsorganisation för fackförbunden för utbildad personal inom social-, hälso-, fostrings- respektive räddningsbranschen. Den främjar sina medlemmars rättsliga, lönemässiga och sociala intressen och anordnar utbildningar och evenemang för medlemmarna i dess medlemsförbund.

Förhandlingsorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Sote rf inledde sin verksamhet den 18 mars 2020, då de tidigare förhandlingsorganisationerna KoHo rf inom den kommunala sektorn och TSN rf inom den privata sektorn slogs samman till en förhandlingsorganisation, med syftet att göra intressebevakningen mer enhetlig och starkare. 

Medlemsorganisationerna i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf är: SuPer rf, Tehy rf och, ERTO rf.

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf – den kommunala sektorn

Inom den kommunala sektorn i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf förhandlar SuPer och Tehy. Sote rf förhandlar om Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården dvs SOTE-avtalet och det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Inom den kommunala sektorn har SuPer sina egna huvudförtroendemän och förtroendemän. SuPer anordnar utbildningar och evenemang för sina medlemmar. Kommunsektorns förtroendevalda väljs under hösten 2022.

Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf – den privata sektorn

Inom den privata sektorn i Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf förhandlar SuPer, ERTO och Tehy.

Sote rf förhandlar om följande kollektivavtal inom den privata sektorn:

  • Den privata socialservicebranschen
  • Social- och hälsovårdsbranschen
  • AVAINTA
  • Studenternas hälsovårdsstiftelse
  • Arbetshälsoinstitutet

Inom den privata sektorn har Sote rf gemensamma (SuPer, ERTO och Tehy) förtroendemän. SuPer och Sote rf anordnar utbildningar och evenemang för medlemmarna i deras medlemsförbund.

Den privata sektorns förtroendevalda väljs under hösten 2022.