Återbetalning av medlemsavgift

Medlemsavgift över 600 €/år

SuPers medlemsavgift för årets löneinkomst är högst 600 €. Den överstigande summan betalas tillbaka. Maximbeloppet kan överskridas t ex då medlemmen har flera olika arbetsgivare och avgiften betalas för all löneinkomst. Minimbeloppet som återbetalas är 5 €.

Medlemsavgift som under året har betalats för föregående årets eller tidigare tidens löneinkomst räknas inte med I maximbeloppet 600 €.
Återbetalning för föregående årets medlemsavgift sker huvudsakligen under sommaren-hösten på följande år. T ex  årets 2021 återbetalning sker under sommaren-hösten 2022 o s v. 

Du kan även själv kontrollera och räkna dina medlemsavgifter och vid behov göra en begäran på återbetalning av medlemsavgift på Medlemskap - Uppdatering av medlemsuppgifter - Elektronisk ändringsanmälan

Annan återbetalning

Om du upptäcker att du utan orsak har betalat medlemsavgift t ex då du har haft moderskaps- eller förälraledigt utan lön eller liknande, gör en begäran om återbetalning via länken ovan och sök fritt medlemskap på Linkki maksuvapautukseen

Tiden för återbetalning är ca 1-3 månader.