Fullmakt att dra medlemsavgiften från lönen

Du kan skriva ut fullmakten här eller du kan beställa en fullmakt för att dra medlemsavgiften direkt från lönen.

Om du inte har giltigt medlemskap i SuPer rf., kom ihåg att fylla också medlemsansökan.