5.9.2019

Berätta om åtgärder – de bästa prisbelönas!

Kunteko - Tekoja tiskiin

I Kuntekos kampanj Tekoja tiskiin efterlyses under hösten lyckade åtgärder inom kommunsektorn. Syftet är att lyfta fram kommunarbetet och få de kommunala arbetsplatserna att stolt berätta om sina utvecklingsåtgärder.

Berättelserna samlas in på Framstegsarenan (Tekojen tori) på webbplatsen Kunteko. Det lönar sig för arbetslag att stolt föra fram även små vardagsmirakel. Det kan gälla en arbetsgemenskap, en större enhet eller en hel organisation. 

De bästa åtgärderna och utförarna prisbelönas under en galatillställning med inbjuda gäster i Helsingfors i november.

Kunteko 2020 som ligger bakom kampanjen är ett program för utveckling av arbetslivet inom kommuner och landskap som genomförs gemensamt av KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna. Huvudfinansiär är Europeiska socialfonden.

www.kunteko.fi/vad-ar-kunteko