9.1.2024

Dubbelkolla att du har kvar ditt medlemskap i SuPer nu när välfärdsområdena har inlett sin verksamhet

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet 1.1.2023. Kolla på din lönespecifikation att din lön är korrekt betald och att SuPers medlemsavgift från och med 1.1.2023 automatiskt har dragits från lönen. Kontakta arbetsgivarens lönekontor om du ser problem med lönen och/eller medlemsavgiften. 

Utgångspunkten är att du inte behöver göra någonting för att ditt medlemskap i SuPer ska fortsätta. Om arbetsgivaren behöver ditt samtycke och/eller en fullmakt för att kunna uppbära medlemsavgift ska du agera enligt arbetsgivarens direktiv. SuPer behöver inga nya fullmakter eller samtyckesblanketter vilket betyder att några sådana inte behöver skickas till förbundet. 

Fullmakten finns på SuPers webbsajt

Det är viktigt att dina personuppgifter i SuPers medlemsregister är uppdaterade. Var snäll och kolla i den elektroniska medlemstjänsten Oma SuPer att uppgifterna om din arbetsgivare, din arbetsplats och dina övriga kontaktuppgifter (som mejl och telefon) är riktiga och uppdatera dem vid behov. Därmed försäkrar du dig om fortsatt intressebevakning och om att du får all viktig information med koppling till affärsöverlåtelse och välfärdsområde.

​Mer info om välfärdsområdes-/sote-reformen finns på SuPers webbsajt