Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö

Kansainvälisen edunvalvonnan tavoitteena on seurata ja ennakoida kansainvälisten sopimusten ja päätösten vaikutuksia Suomeen ja superilaisten työhön.

SuPer vaikuttaa verkostojen ja yhteistyösuhteiden kautta jäsenten työsuhteen ehtoihin, osaamisen käyttöön ja tutkintojen tunnustamiseen. Eettinen rekrytointi on tärkeää niin ulkomaille töihin lähtevien superilaisten kannalta kuin Suomeen muuttavien työntekijöiden kannalta.

The European Council of Practical Nurses EPN

EPN on vuonna 1980 perustettu eurooppalaisten perus- ja lähihoitajien järjestö. Sen jäsenliitot ovat perushoitajaliittoja tai vastaavia Norjasta, Tanskasta, Islannista, Färsaarilta, Luxemburgista sekä Suomesta. Jäseniä on yli 100 000. Tavoitteena on yhteistyö jäsenmaiden perushoitajien ja lähihoitajien kanssa ja yhteisten koulutustavoitteiden ja muiden ammatillisten asioiden edistäminen.

The international trade union federation Public Services International PSI

The international trade union federation Public Services International PSI on julkisalojen kansainvälinen liitto, johon kuuluu yli 600 ammattijärjestöä 140 maasta. Järjestö on perustettu vuonna 1907. PSI:n toimintaan kuuluu aktiivinen yhteistyö muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tavoitteena on liittojen kehittäminen, kansainvälinen solidaarisuus, tasa-arvo, tasavertaisuus ja monimuotoisuus.

European Federation of Public Service Unions EPSU

European Federation of Public Service Unions EPSU on Euroopan julkisten palvelualojen federaatio. Vuonna 1978 perustettu EPSU edustaa 187 julkisen sektorin ammattijärjestöä. Tavoitteena on edistää julkisten palvelujen roolia Euroopan integraatioprosessissa.

NOFS eli Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation

NOFS eli Nordens Offentliganställdas Fackliga Samorganisation NOFS eli Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö koordinoi 42 pohjoismaisen julkisalojen ammattiliiton toimintaa. Tarkoituksena on vaikuttaa sekä Julkisalojen kansainvälisen liiton että Euroopan julkisalojen liittojen federaation toimintaan.

Fipsu-verkosto

Julkisen alan ammattiliitot ovat tehneet huhtikuusta 2019 lähtien kansainvälistä edunvalvontatyötä verkostona. Samalla julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry lopetti toimintansa. Verkostossa toimivat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Tavoitteena on vaikuttaa EU-tason päätöksiin entistä tehokkaammin: verkosto on edunvalvonnassa nopeampi ja monipuolisempi kuin yhdistys. Liitoilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa EU-tason päätöksiin, kun ne tekevät yhteistyötä. Työ on tärkeää, koska EU:n päätökset vaikuttavat suuresti Suomen työelämään.

Fipsu ry perustettiin vuonna 1996 huolehtimaan jäsenliittojensa kansainvälisestä edunvalvonnasta.


FinUnions

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa. Edustuston uutiskirjeen voit tilata FinUnionsin etusivun alalaidasta.

Katso myös:

Töihin ulkomaille