Arvot

Kunnioitus

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, inhimillisesti ja huomaavaisesti. Otamme huomioon yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden. Toimimme ihmisläheisesti ja oikeudenmukaisesti. Muistamme, että työskentelemme ensisijaisesti jäsenten ja potilaiden tai asiakkaiden, emme organisaatioiden hyväksi.  Työskentelemme yhdensuuntaisesti ja yhdessä tehtyjen päätösten mukaisesti.

Rohkeus

Tartumme rohkeasti haasteisiin. Ennakoimme jäsenten tulevia tarpeita. Toimimme luovasti ja ennakkoluulottomasti. Uudistamme toimintatapoja. Toimimme päätöksenteossa rohkeasti ja vastuullisesti. Uskallamme jättää tekemättä sellaista, mitä muut tekevät. Ymmärrämme virheet osana luovaa toimintaa.

Vastuullisuus

Tunnustamme vastuumme omasta kehittymisestämme ja yhteisestä onnistumisesta. Samalla kannamme vastuumme sosiaali- ja terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan kehityksestä. Pidämme tärkeänä luottamusta toisiimme ja toistemme tukeen. Toimimme asiantuntevasti ja vastuullisesti. Palvelemme nopeasti ja joustavasti. Autamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme. Rehellisyys, lupausten pitäminen ja mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen lisäävät uskoamme onnistumiseen myös tulevaisuudessa.