Strategia

Rohkea, itsenäinen ja kokeileva toiminta

SuPer puuttuu rohkeasti havaittuihin epäkohtiin ja kokeilee uudenlaisia toimintatapoja, hoitaa tavoitteellisesti edunvalvontaa ja tekee toimintaansa tunnetuksi kannanotoin, aloittein ja suhteita hoitamalla.

Yhdessä tekeminen, osallistuminen ja yhdensuuntainen toiminta

Liiton päättäjät ja toimihenkilöt jalkautuvat mahdollisimman paljon auttamaan ammattiosastoja, aktiiveja ja jäseniä edunvalvonnassa. Ammattiosastojen ja liiton päättäjien sähköiset yhteydet mahdollistavat monipuolisen tietojen vaihdon. Tavoitteena on, että edunvalvonnan ohella toiminnassa on hauskuutta, iloa ja aitoa me-henkeä.

Ihmisläheinen ja kotoinen palvelu

Jäsenet saavat nopeaa, osaavaa, välittävää ja ystävällistä palvelua liiton aktiiveilta, päättäjiltä ja toimistosta. SuPer luo kaikille toimijoille monipuoliset mahdollisuudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja koulutukseen. SuPer ohjaa jäseniä käyttämään luottamusmiesten ja muiden luottamushenkilöiden palveluja. Tämä vahvistaa osaamista ja sitoutumista tehtäviin.

Näkyminen mediassa ja julkisuudessa

Jäsenet, jäsenehdokkaat, yhteiskunnan päättäjät ja suuri yleisö muodostavat mielikuvansa SuPerista pitkälti sen perusteella, millaisin kannanotoin ja teoin SuPer näkyy julkisuudessa. SuPer erottuu muista järjestöistä, ottaa kantaa ja herättää keskustelua. SuPer tekee rohkeitakin keskustelunavauksia.

Toimivat neuvottelu- ja yhteistyösuhteet

SuPer luo ja kehittää monipuolisia ja säännöllisiä yhteistyösuhteita eri tahoihin. Hyvällä yhteistyöllä SuPer kasvattaa keskinäistä luottamusta eri toimijoiden välillä. Yhteisillä hankkeilla SuPer saa käyttöönsä monipuolista asiantuntemusta sekä vaikuttavuutta hoitaessaan jäsentensä asioita.