Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvottelut 2020

AVAINTA-neuvottelut 31.3. peruuntuivat

AVAINTA neuvottelut jouduttiin peruuttamaan tältä päivältä. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 1.4.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 30.3.

Neuvotteluissa keskusteltiin yleisestä sopimustilanteesta ja etenemisvaihtoehdoista. Käsittelimme tarkemmin työehtosopimuksen työaika- ja vuosilomaosioita. Neuvottelimme myös henkilöstön edustajien toimintaedellytyksistä. Yleisestä tilanteesta johtuen eteneminen on normaalia hitaampaa.

Seuraavan kerran tes-pöydässä kokoonnutaan tiistaina 31.3.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 25.3.

Työnantajapuoli otti esiin keskusjärjestöjen sopiman määräaikaisen lakipaketin koronatilanteen aiheuttamien lomautustarpeiden helpottamiseksi. Keskustelimme lakipaketin soveltamisesta AVAINTA ry:n työpaikoissa. SuPerin kantana on odottaa lakien voimaantuloa. AVAINTA-pöydässä seurataan muiden neuvotteluiden kulkua ja valmistellaan materiaalia jatkoa varten.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 20.3.

Neuvotteluissa käsiteltiin yleistä tilannetta muissa neuvottelupöydissä. Lisäksi käytiin läpi työntekijäpuolen ja työnantajapuolen tavoitteita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 18.3.

Neuvottelut jatkuivat palkkausmääräysten läpikäynnillä. Lisäksi käsittelimme ajankohtaista neuvottelutilannetta ja koronavirukseen liittyviä kysymyksiä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 16.3.

Neuvottelut jatkuivat tänään hyvässä hengessä. Keskustelimme SuPerin ja muiden työntekijäjärjestöjen yhteisistä tavoitteista henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisäksi keskustelimme koronavirustilanteesta.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 11.3.

Neuvottelut jatkuivat kehittävässä hengessä. Kävimme läpi vuosilomiin liittyviä asioita ja tavoitteita sekä muihin poissaoloihin liittyviä järjestöjen tavoitteita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 9.3.

Neuvotteluja jatkettiin hyvässä hengessä. Työehtosopimuksen työaikaluvun teknistä hiomista jatkettiin. Lisäksi käsiteltiin työaikaosioon liittyviä tavoitteita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 5.3.

Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä. Neuvotteluissa keskityttiin työaikaluvun tekniseen tarkasteluun.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 28.2.

Työntekijäpuoli ja työantajapuoli jättivät omat kirjalliset tes-tavoitteensa. Työnantaja tavoittelee lisäjoustoja työehtosopimukseen. Työntekijäpuolen keskeiset tavoitteet liittyvät yleiskorotuspainotteisiin palkankorotuksiin ja tasa-arvoerään. Lisäksi kilpailukykysopimuksen (kiky) myötä tulleiden ylimääräisten työtuntien palauttaminen edeltävälle tasolle on keskeinen tavoite.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 25.2.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n neuvottelut jatkuivat uuden työaikalain tes-vaikutusten käsittelyllä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 10.2.

Työehtosopimusneuvotteluiden toisessa tapaamisessa Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa käytiin suullisesti läpi osapuolten tavoitteita. Neuvotteluita käytiin rakentavassa hengessä, vaikka osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan monissa asioissa.


Neuvottelut Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksesta käynnistyivät 27.1.

AVAINTES:n työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tänään maanantaina 27.1. kello 9. Työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa.

SuPerin keskeisimmät tavoitteet ovat kiky-tuntien poistaminen työehtosopimuksesta, palkankorotukset sekä tasa-arvoerä. Parannuksia haetaan lisäksi muun muassa työaikaa, palkkausta ja perhevapaita koskeviin työehtosopimusmääräyksiin.


Lue myös