Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvottelut 2020

AVAINTES

AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille sopimukset

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto AVAINTES-alalla ja neuvotteluita tukeneissa sairaanhoitopiireissä päättyi 30.6.2020 klo 23.59. 

Tiedote 1.7.: SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Jäsenille: AVAINTES-sopimuksen ydinkohdat


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto 10.–30.6.

Tiedote 17.6.:Tehy, SuPer ja ERTO: Sopimusshoppailulle piste – Ylityö- ja vuoronvaihtokielto nyt myös AVAINTAn vanhuspalveluihin ja viiteen uuteen sairaanhoitopiiriin

Tiedote 16.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin

Tiedote 12.6.: Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin

Tiedote 10.6.: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto Avaintan sopimusalalle ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin

 


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 15.5.

Neuvottelutilannetta päivitetään ensi viikon aikana.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 14.5.

Neuvottelut etenivät hieman. Yhteistä näkemystä sopimuksen sisällöstä yritetään toden teolla löytää. Työtä jatketaan huomenna perjantaina 15.5.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 13.5.

Neuvotteluissa edettiin. Käsittelyssä oli kaikki auki olevat asiat. Neuvotteluja jatketaan torstaina 14.5.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 11.5.

Neuvotteluissa keskusteltiin jatkoaikataulusta. 


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 4.5.

Neuvotteluissa ei tapahtunut edistystä. Tämä viikko huilataan AVAINTAn pöydässä ja seurataan neuvottelutilanteen kehittymistä muualla.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 29.4.

Neuvotteluissa käytiin läpi muiden Avaintes-pöytään vaikuttavien työehtosopimusten tilanne ja sovittiin jatkoaikataulusta. Osapuolten kannat auki oleviin asioihin on käyty läpi aikaisemmissa neuvotteluissa ja jatkossa keskitytään neuvottelemaan näkemysten lähentämiseksi ja ratkaisun löytämiseksi.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 28.4.

Neuvottelut jatkuivat seuraavalle sopimuskaudelle perustettavien työryhmien toimeksiantojen pohdinnalla. Lisäksi neuvoteltiin Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevasta työehtosopimuksesta. Seuren osalta käsiteltiin työntekijäliittojen tavoitteita työehtosopimuksen kehittämiseksi.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 24.4.

Neuvottelut jatkuivat edelleen hyvin odottavissa tunnelmissa. Tänään neuvottelut keskittyivät tulevan sopimuskauden mahdollisiin työryhmiin, joiden tavoitteena on kehittää työehtosopimusta. Lisäksi keskustelimme koronakriisin aiheuttamista lomautuspaineista AVAINTA ry:n jäsenyhteisöissä. SuPerin jäsenten työpaikoilla on ollut joitakin lomautuksia, mutta ala huomioiden, niihin ei tule pääsääntöisesti mennä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 23.4.

Neuvottelut etenevät hyvässä hengessä. Tänään käsiteltiin seuraavalla sopimuskaudella sovittavia työehtosopimuksen kehittämistä varten perustettavia työryhmiä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 21.4.

Neuvotteluja jatkettiin hyvässä hengessä. Aiheina oli luottamusmiesten tiedonsaanti, palkkausjärjestelmä ja työajat. Neuvotteluissa edetään hieman joka kerralla, mutta tahti on vallitsevassa tilanteessa hidas. Tulevia neuvotteluaikaoja on kartoitettu toukokuun alkuun saakka.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 17.4.

Neuvottelut jatkuivat SuPerin ja muiden työntekijäjärjestöjen tarkennettujen tes-tavoitteiden läpikäynnillä. Keskustelu oli rakentavaa. SuPer vaatii, että myös Avainta-alalle huomioidaan lähihoitajien työpanos koronakriisin aikana. Parasta huomiointia on palkkojen ja muiden tes-ehtojen parantaminen.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 15.4.

Neuvottelut jatkuivat edelleen hyvin rauhallisesti. Auki olevia osa-alueita käytiin läpi ratkaisuhakuisesti. Samalla kartoitettiin jatkoa ja tulevia neuvotteluaikoja.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 14.4.

Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä. Ratkaisua etsittiin käymällä läpi kaikkia auki olevia asioita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 8.4.

Neuvottelut jatkuivat ratkaisuhakuisesti. Työnantajaliitto esitti ensimmäistä kertaa luonnoksen allekirjoituspöytäkirjasta, joka sisältää neuvotteluratkaisuun tähtääviä elementtejä. SuPer ja muut työntekijäjärjestöt näkivät hyvänä, että asiassa edetään, mutta esityksen sisältö muun muassa palkankorotuksista, tes-muutoksista ja kiky-tunneista ei vielä ole sellainen, jonka puitteissa voitaisiin edetä. Neuvottelut sopimuksen aikaan saamiseksi jatkuvat kuitenkin hyvässä hengessä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 3.4.

Neuvottelut jatkuivat rauhallisissa merkeissä. Keskustelua käytiin neuvottelujen aikataulusta ja muiden sopimusalojen neuvottelutilanteista. Suullisesti puhuttiin alustavasta palkkaraamista ja muista keskeisistä kysymyksistä, kuten kiky-tunneista. Neuvottelujen lopuksi hiottiin vielä auki olevia työaika-asioita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 1.4.

Neuvottelut jatkuivat odottavissa tunnelmissa. Kävimme lyhyesti läpi vuosilomamääräyksiä ja yleistä sopimustilannetta muilla sopimusaloilla. Samassa yhteydessä neuvottelimme Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen työntekijäpuolen muutosesityksistä.

Sopimuskausi on päättynyt 31.3.2020, mutta sopimusten mukaiset määräykset ovat kuitenkin voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelut uusista sopimuksista päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneeksi. Sopimuksia noudatetaan edelleen myös niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.


AVAINTA-neuvottelut 31.3. peruuntuivat

AVAINTA neuvottelut jouduttiin peruuttamaan tältä päivältä. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 1.4.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 30.3.

Neuvotteluissa keskusteltiin yleisestä sopimustilanteesta ja etenemisvaihtoehdoista. Käsittelimme tarkemmin työehtosopimuksen työaika- ja vuosilomaosioita. Neuvottelimme myös henkilöstön edustajien toimintaedellytyksistä. Yleisestä tilanteesta johtuen eteneminen on normaalia hitaampaa.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 25.3.

Työnantajapuoli otti esiin keskusjärjestöjen sopiman määräaikaisen lakipaketin koronatilanteen aiheuttamien lomautustarpeiden helpottamiseksi. Keskustelimme lakipaketin soveltamisesta AVAINTA ry:n työpaikoissa. SuPerin kantana on odottaa lakien voimaantuloa. AVAINTA-pöydässä seurataan muiden neuvotteluiden kulkua ja valmistellaan materiaalia jatkoa varten.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 20.3.

Neuvotteluissa käsiteltiin yleistä tilannetta muissa neuvottelupöydissä. Lisäksi käytiin läpi työntekijäpuolen ja työnantajapuolen tavoitteita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 18.3.

Neuvottelut jatkuivat palkkausmääräysten läpikäynnillä. Lisäksi käsittelimme ajankohtaista neuvottelutilannetta ja koronavirukseen liittyviä kysymyksiä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 16.3.

Neuvottelut jatkuivat tänään hyvässä hengessä. Keskustelimme SuPerin ja muiden työntekijäjärjestöjen yhteisistä tavoitteista henkilöstön edustajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Lisäksi keskustelimme koronavirustilanteesta.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 11.3.

Neuvottelut jatkuivat kehittävässä hengessä. Kävimme läpi vuosilomiin liittyviä asioita ja tavoitteita sekä muihin poissaoloihin liittyviä järjestöjen tavoitteita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 9.3.

Neuvotteluja jatkettiin hyvässä hengessä. Työehtosopimuksen työaikaluvun teknistä hiomista jatkettiin. Lisäksi käsiteltiin työaikaosioon liittyviä tavoitteita.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 5.3.

Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä. Neuvotteluissa keskityttiin työaikaluvun tekniseen tarkasteluun.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 28.2.

Työntekijäpuoli ja työantajapuoli jättivät omat kirjalliset tes-tavoitteensa. Työnantaja tavoittelee lisäjoustoja työehtosopimukseen. Työntekijäpuolen keskeiset tavoitteet liittyvät yleiskorotuspainotteisiin palkankorotuksiin ja tasa-arvoerään. Lisäksi kilpailukykysopimuksen (kiky) myötä tulleiden ylimääräisten työtuntien palauttaminen edeltävälle tasolle on keskeinen tavoite.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 25.2.

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n neuvottelut jatkuivat uuden työaikalain tes-vaikutusten käsittelyllä.


Neuvottelut Avaintyönantajien kanssa (AVAINTES) jatkuivat 10.2.

Työehtosopimusneuvotteluiden toisessa tapaamisessa Avaintyönantajat AVAINTA ry:n kanssa käytiin suullisesti läpi osapuolten tavoitteita. Neuvotteluita käytiin rakentavassa hengessä, vaikka osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan monissa asioissa.


Neuvottelut Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksesta käynnistyivät 27.1.

AVAINTES:n työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tänään maanantaina 27.1. kello 9. Työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa.

SuPerin keskeisimmät tavoitteet ovat kiky-tuntien poistaminen työehtosopimuksesta, palkankorotukset sekä tasa-arvoerä. Parannuksia haetaan lisäksi muun muassa työaikaa, palkkausta ja perhevapaita koskeviin työehtosopimusmääräyksiin.


Lue myös