Kunta-alan sopimuksen ydinkohdat

 • Sopimuskausi 1.4.2020–28.2.2022 (sopimuksen kesto 23 kuukautta)
 • Sote-sopimus 1.9.2021 alkaen
 • Kiky-tunnit poistuvat 30.8.2020
 • Yleiskorotukset: ensimmäinen korotus 1.8.2020 alkaen 26 euroa, vähintään 1,22 %. Toinen korotus 1.4.2021 alkaen 1,0 %
 • Paikallinen erä 0,8 %: 1.4.2021 alkaen
 • Palkkatasa-arvon edistämistyö aloitetaan työryhmässä, joka selvittää palkkaohjelman rakentamista.

Kiky

Kiky-tunnit poistuvat kokonaan 30.8.2020.
Lomarahaleikkaus on päättynyt.

Kikystä luopumisesta seurasi seuraavia muutoksia sopimukseen:

 • Neljän viikon työaikajakson käyttäminen on mahdollista kerran vähintään kahden arkipyhän sattuessa jaksolle, esimerkiksi joulun tai pääsiäisen aikaan.
 • Liukuma-aikaa pidennetään 50 tuntiin.
 • Yövuoroja on mahdollista pidentää jaksotyössä 11 tuntiin kaikissa toiminnoissa.
 • Työajan enimmäismäärää seurataan 12 kuukauden jaksoissa.
 • Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on mahdollista sopia suoraan työntekijän kanssa ilman paikallista sopimusta.

Palkat 1.4.2020–28.2.2022

Korotukset seuraavat ns. yleistä linjaa.

Yleiskorotukset koskevat kaikkia kunta-alan superilaisia seuraavasti:

 • 1.8.2020: 26 euroa, vähintään 1,22 %
  • tämän lisäksi henkilökohtaista lisää korotetaan 1,22 %
 • 1.4.2021: 1,0 %
  • tämän lisäksi henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0%.

Lisäksi paikallisesti sovitaan 0,8 %:n järjestelyerästä 1.4.2021 alkaen.

Palkkaohjelma

Työryhmä selvittää 28.2.2022 mennessä kunta-alan palkkatasa-arvoon ja ansiokehitykseen liittyviä kysymyksiä. Palkkaohjelman tarve ratkaistaan tehdyn selvityksen perusteella.

Sote-sopimus vuonna 2021

Hoitoalan oma sote-sopimus tulee omaksi sopimusalakseen kunta-alan pääsopimuksen alle 1.9.2021 alkaen.

Koronakorvaus

SuPer ja Tehy ovat neuvotteluissa esittäneet Covid19-virukselle altistumisen riskin ja valmiuslain rajoitusten piirissä työskenteleville kertakorvausta eli ns. koronalisää.  Tätä ei työnantaja tyrmännyt, mutta korvausta ei tähän sopimukseen saatu, koska se edellyttäisi valtiolta erillistä rahoitusta kuntien heikon taloustilanteen vuoksi. Muissa länsimaissa on maksettu vastaavia kertakorvauksia.

Koronakorvausta on haettu maan hallitukselta.

Työaikamuutokset

31.8.2020 voimaantulevat muutokset:

 • Neljän viikon työaikajakson käyttäminen on mahdollista kerran esimerkiksi joulun ja pääsiäisen aikaan.
 • Liukuma-aikaa pidennetään 50 tunnilla.
 • Yövuoroja on mahdollista pidentää jaksotyössä 11 tuntiin kaikissa toiminnoissa.
 • Työajan enimmäismäärä on määrätty työaikalaissa. KVTES pidentää työajan seurantajakson 12 kuukauteen.

Työaikajakson pidentäminen − KVTES III luku 9 § 1 momentin soveltamisohje:

Kolmea viikkoa pidempää työaikajaksoa on perusteltua käyttää vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. Tarve jatkuvan neljän viikon työaikajakson käyttämiseen voi olla esimerkiksi osa-aikatyötä tai pääsääntöisesti yötyötä tekevän työntekijän/viranhaltijan kohdalla.

Kun työaikajaksoon sisältyy enemmän kuin yksi arkipyhä, jaksotyössä voidaan käyttää tilapäisesti yhtä neljän viikon työaikajaksoa. Työntekijälle/viranhaltijalle annetaan arkipyhälyhennyksenä ainakin yksi keskimääräisen työpäivän pituinen vapaapäivä kyseisen tasoittumisjakson aikana.

Lue myös

Verkkokolumni: Kunta-alan tiukoissa neuvotteluissa saavutettiin ratkaisu – sote-alan oma työ- ja virkaehtosopimus astuu voimaan 1.9.2021

Tiedote 28.5.2020: Tehy ja SuPer: Sote-sopimus tulee ja kikyt lähtevät – kunta-alan neuvottelutulos hyväksytty

Liitteet

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.