Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut 2020

KVTES

SuPer ja Tehy: Sote-sopimus tulee ja kikyt lähtevät – kunta-alan neuvottelutulos hyväksytty

SuPer ja Tehy hyväksyivät tänään 28.5. kunta-alan neuvottelutuloksen. Hoitohenkilöstölle saatiin monia merkittäviä parannuksia aiemmin hylättyyn valtakunnansovittelijan esitykseen nähden. Lue tiedote 28.5.2020

Verkkokolumni: Kunta-alan tiukoissa neuvotteluissa saavutettiin ratkaisu – sote-alan oma työ- ja virkaehtosopimus astuu voimaan 1.9.2021

Kunta-alan sopimuksen ydinkohdat


SuPer ja Tehy: Kunta-alalle syntyi neuvottelutulos

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu ratkaisu tänään.

Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti, ennen kuin liittojen hallinnot ovat käsitelleet asiaa. SuPerin hallitus ja Tehyn hallitus ja valtuusto kokoontuvat huomenna torstaina. Tiedote 27.5.2020.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 26.5.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään pääneuvotteluryhmän kokouksella ja järjestökohtaisina neuvotteluilla. Muutama selvitettävä asia on vielä jäljellä, mutta eteenpäin mennään. Huomenna 27.5. jatketaan taas pääryhmän kokouksella.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 20.5.

Kunta-alan sopimusneuvotteluja jatkettiin jälleen järjestökohtaisilla neuvotteluilla. Kävimme läpi suurimpia jäljellä olevia kipupisteitä. Neuvotteluja jatketaan tiistaina 26.5. klo 13.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 18.5.

Kunta-alan neuvottelut jatkuivat maanantaina järjestökohtaisesti niin, että aamulla oli vuorossa Sote ry. eli SuPer ja Tehy. 


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 14.5.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 18.5. Sote ry:n ja KT:n välillä.


Tiedote 30.4.2020: 

SuPer ja Tehy eivät hyväksy ratkaisuesitystä: Koronakriisissä kamppaileville tarjolla heikennyksiä

Verkkokolumni 30.4.2020:

Huolehdimme SuPerin jäsenten eduista: sopimusesitys oli hoitajan kannalta heikko


Kunta-alan neuvotteluissa (KVTES) sovintoesitys 27.4.

Kunta-alan neuvotteluissa valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen. SuPerin liittohallitus käsittelee ehdotusta ja vastaus annetaan valtakunnansovittelijalle to 30.4. klo 12 mennessä.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 26.4

Kunta-alan neuvotteluissa jatkettiin pääsopimuksen ja sopimuksen kustannusraamin käsittelyä. Kovin on nihkeää asioiden eteneminen. Vääntö jatkuu siis edelleen, mutta pysymme kuitenkin tiukasti omien tavoitteidemme takana. Sovittelu jatkuu huomenna maanantaina 27.4. klo 14. 


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 24.4.

Kunta-alan neuvotteluissa jatkettiin tänään kiky-tuntien käsittelyä. KT vaatii edelleen "vastaavan hyödyn tuovia määräyksiä", jotta se voisi luopua kiky-tunneista. Kokouksessa käytiin läpi KT:n ajatuksia siitä, mitä myönnytyksiä se palkansaajilta haluaisi, jotta kiky-tunneista luovuttaisiin. Vielä yksimielisyyttä ei saavutettu.

Seuraava kokous on sunnuntaina 26.4. Silloin keskustelussa on jälleen pääsopimus eli SuPerin keskeinen tavoite sote-alan omasta työehtosopimuksesta.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 23.4.

Kunta-alan neuvotteluissa käsiteltiin tänään kunta-alan pääsopimusta. Neuvottelussa käsiteltiin osapuolten näkemyksiä kunta-alan sopimusrakenteesta.

Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 20.4.

Kunta-alan neuvotteluissa käsiteltiin tänään kiky-tunteja, niiden poistamista ja kompensoimista. SuPer piti edelleen tiukasti kiinni tavoitteesta: kiky -tunnit on poistettava tai niistä on maksettava täysi kompensaatio. Ilmaiseksi työtä ei enää tehdä. Työnantajapuoli hakee edelleen kiky-tunneille ”vastaavan hyödyn tuovia muita määräyksiä” eli käytännössä heikennyksiä joihinkin muihin työaikamääräyksiin. Ratkaisua ei vielä löytynyt kikynkään osalta.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 19.4.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin sunnuntaina 19.4. valtakunnansovittelijan johdolla. Tämän päivän keskustelun aiheena oli kunta-alan pääsopimus. Osapuolet kertoivat näkemyksiään siitä, miten ja millä aikataululla pääsopimusta tulisi uudistaa. Sote ry:n tavoitteen mukaisesti sote-sopimuksen on tultava sitovasti voimaan mahdollisimman pian. Neuvotteluissa ei edistytty.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 17.4.

Keskustelun aiheena oli pääsopimus eli kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä. Mitä sopimusaloja jatkossa tarvitaan kuntasektorilla ja mahdollisella maakuntasektorilla? Ketkä ovat neuvotteluosapuolia? Keskusteluissa ei tapahtunut edistystä.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 16.4.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin valtakunnansovittelijan johdolla. Keskustelussa olivat jälleen sopimuksen kustannusraami sekä kiky-tunnit. Lähentymistä ei ole tapahtunut.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 14.4.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin valtakunnansovittelijan johdolla pääsiäistauon jälkeen.

Sovittelussa käytiin jälleen läpi jo tutuksi tulleita teemoja, muun muassa sopimuksen kustannusraamia, kiky-tuntien poistamista ja sote-sopimusta. Tilanne on edelleen haastava, eikä asioissa ole edetty. 


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 7.4.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Kiperimpänä asiana ovat edelleen vaatimuksemme sote-alan omasta työehtosopimuksesta sekä kiky-tuntien poistaminen. Keskusteluissa ei tapahtunut lähentymistä.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 3.4.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu valtakunnansovittelijan johdolla.


SuPer ja Tehy: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer vetoavat sekä työnantajaan että valtioon, jotta hoitoalan henkilöstön toimeentulosta ja työhyvinvoinnista huolehditaan nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöt edellyttävät valtiovallan tukea kuntien tiukkaan taloustilanteeseen ja samalla vetoavuksi hyvin nihkeästi edenneisiin kuntaneuvotteluihin.

Lue SuPerin ja Tehyn tiedote 31.3. kokonaisuudessaan


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 29.3.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin sunnuntaina. KT Kuntatyönantajat kertoi näkemyksiään allekirjoituspöytäkirjan sisällöstä, mikäli sopimus olisi yli vuoden mittainen.

Pääneuvotteluryhmän jälkeen Sote ry (ent. KoHo) jäi työnantajan kanssa järjestökohtaiseen neuvotteluun, jossa käsiteltiin osapuolten näkemyksiä neuvottelujärjestelmästä. Sote ry toisti, että sen tavoitteena on hoitohenkilökunnan oma työehtosopimus eli Sote-sopimus, jota sovellettaisiin nykyisen KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 3 ja 4 henkilöstöön.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31.3. klo 14.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 27.3.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään. Keskustelussa oli jälleen kuntatalouden tilanne, sopimuksen kustannusraami, kesto sekä osapuolten tavoitteet. Vielä on paljon keskusteltavaa. Neuvotteluja jatketaan sunnuntaina klo 29.3. klo 16.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 25.3.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmässä käsiteltiin kuntien taloudellista tilannetta ja kuntien tekemiä lomautuksia. SuPer toivoi työnantajilta malttia säästötoimenpiteiden osalta ja erityisesti hoitohenkilökunnan lomautusten ja muiden säästötoimien perumista. Kuulimme myös työnantajan tekemiä laskelmia palkankorotusten kustannusvaikutuksista.

Pääneuvotteluryhmä jatkaa neuvotteluja perjantaina klo 11.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 24.3.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään pääneuvotteluryhmän kokouksella. Käsittelyssä olivat neuvottelujärjestelmä sekä kustannusraami.


SuPer ja Tehy tasa-arvon päivänä: KT:n esitys neuvotteluratkaisuksi surullinen viesti hoitajille (19.3.)

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet yllättäen KT Kuntatyönantajat aloitteesta. Hoitoalan liitot SuPer ja Tehy eivät pidä asiallisena neuvottelujen käymistä julkisuudessa, mutta KT ei anna siihen muuta vaihtoehtoa.

KT:n tarjous neuvotteluratkaisuksi on ollut sellainen, että hoitajat ja muut kunta-alan työntekijät jatkaisivat kiky-tuntien tekemistä korvauksetta vuoden loppuun saakka. KT ei myöskään katso, että 170 000 sotealan osaajaa ansaitsisivat oman työehtosopimuksen.

Lue SuPerin ja Tehyn tiedote 19.3.2020

Mitä Tehy ja SuPer oikeasti esittivät


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 17.3.

Kuntatalolla on neuvoteltu tänään. Olemme katsoneet, voimmeko saada neuvottelutulosta ennen kuin koronatilanne pahenee.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 13.3.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin tänään. Osapuolet kävivät läpi näkemyksiä koronaviruksen vaikutuksesta neuvotteluihin ja neuvottelujärjestömme KoHo esitti, että neuvotteluaikataulua nopeutettaisiin koronaepidemian vuoksi.

Keskustelua kiky-tunneista jatkettiin. Kokouksessa käytiin läpi neuvottelujen alaryhmien tilanne.

Uudesta pääsopimuksesta käytiin alustavaa keskustelua.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 28.2.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään. Keskustelua jatkettiin muun muassa kunta-alan palkkakehityksestä viime vuosina sekä osapuolten näkemyksistä kiky-tuntien poistamisesta. KoHo jätti työnantajalle kirjallisesti jo aiemmin esittämänsä vaatimuksen palkkatasa-arvo-ohjelmasta. Ohjelma on konkreettinen esitys maan hallitukselle naisten ja miesten välisen palkkaeron korjaamiseksi. Ohjelman mukaan sote-alan ja varhaiskasvatuksen hoitajien palkkoja korotettaisiin 1,8 % vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ohjelman rahoitus tulisi valtiolta.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 12.2.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokoontui tänä aamuna Kuntatalolla. Kokouksessa käytiin läpi osapuolten tavoitteita. Neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa ja tavoitteisiin palataan tulevien viikkojen aikana vielä useita kertoja.


SuPerin ja Tehyn tavoitteena sekä palkankorotukset että tasa-arvo-ohjelma

Tiedote 15.1.2020

Helsingin Sanomissa 14.1. julkaistu juttu Tehyn ja SuPerin neuvottelutavoitteista voi antaa lukijalle väärän mielikuvan.
 
Hoitajajärjestöjen yhteisinä tavoitteina eilen käynnistyneissä kuntaneuvotteluissa ovat vähintään vientialojen tasoiset palkankorotukset ja niiden lisäksi palkkatasa-arvoa edistävä ohjelma. Ohjelman avulla kurotaan umpeen naisvaltaisen sote-alan palkkamonttu siten, että kymmenen vuoden ajan sote-alalle maksetaan 1,8 prosenttiyksikköä suuremmat palkankorotukset kuin miesvaltaisille aloille. Molempia tavoitteita ajetaan samanarvoisina ja samalla painoarvolla neuvottelupöydässä.
 
Tehyn ja Superin tasa-arvo-ohjelma edistää Suomen hallituksen hallitusohjelman tavoitteita ja sen toteuttamiseen tarvitaan myös valtiovallan sitoutumista.
 
Näiden lisäksi SuPerin ja Tehyn kärkitavoitteina ovat kiky-tuntien poistaminen tai kompensointi sekä sote-sopimus.


Tehy ja SuPer: Kärkitavoitteina palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus

Tiedote 14.1.2020

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyy tiistaina 14. tammikuuta, kun palkansaajajärjestöt ja Kuntatyönantajat istuvat yhdessä neuvottelupöytään. Myös kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) irtisanotaan tänään päättymään 31.3.2020.

Tehy ja SuPer käyvät neuvotteluihin neljällä päätavoitteella.

Järjestöt vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta. Lisäksi liittojen tavoitteena on tasa-arvo-ohjelma, joka nostaisi naisvaltaisen sote-alan palkkoja niin, että palkkaero miesvaltaisiin aloihin kuroutuisi umpeen. Tämä voitaisiin toteuttaa pitkällä ohjelmalla, joka takaisi hoitohenkilöstölle 1,8 prosenttiyksikköä miesaloja korkeammat palkankorotukset kymmenen vuoden ajan. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.

Hoitajajärjestöt tavoittelevat kunta-alalle myös sote-alan työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

Tehy ja SuPer katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista. Talkoot ovat hoitajajärjestöjen mukaan yksiselitteisesti nyt ohi.

Sote-alan houkuttelevuus on laskenut. Alalta siirrytään muihin tehtäviin enenevässä määrin. Myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt. Yleisimmät syyt alan vaihtoon ovat työn vaativuuteen nähden liian matala palkka sekä kuormittavat työolot.

– Alalta pako yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeen kasvuun on yhtälönä kestämätön. Kello käy ja tällä kierroksella on viimeiset hetket lisätä alan vetovoimaa palkkausta ja työoloja parantamalla. Olen aidosti huolissani siitä, kuka meitä tulevaisuudessa hoitaa, sanoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Tehyn ja SuPerin palkkatavoitteet ovat saaneet vankkaa tukea suomalaisilta. Esimerkiksi YLEn Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia kannatti lähes 80 prosenttia vastaajista.

– Ymmärrämme kyllä senkin, että kuntatalouden tilanne ei ole hyvä. Heikoimmista eli sairaista, vanhuksista ja lapsista huolehtiminen on kuitenkin hyvinvointivaltion keskeinen tehtävä. Siksi viime kädessä vastuu sote-palveluista ja niiden rahoituksesta onkin valtiovallalla, muistuttaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.


Lue myös