Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut 2020

 

Tehy ja SuPer: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer vetoavat sekä työnantajaan että valtioon, jotta hoitoalan henkilöstön toimeentulosta ja työhyvinvoinnista huolehditaan nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöt edellyttävät valtiovallan tukea kuntien tiukkaan taloustilanteeseen ja samalla vetoavuksi hyvin nihkeästi edenneisiin kuntaneuvotteluihin.
Lue tiedote kokonaisuudessaan


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 29.3.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin sunnuntaina. KT Kuntatyönantajat kertoi näkemyksiään allekirjoituspöytäkirjan sisällöstä, mikäli sopimus olisi yli vuoden mittainen.

Pääneuvotteluryhmän jälkeen Sote ry (ent. KoHo) jäi työnantajan kanssa järjestökohtaiseen neuvotteluun, jossa käsiteltiin osapuolten näkemyksiä neuvottelujärjestelmästä. Sote ry toisti, että sen tavoitteena on hoitohenkilökunnan oma työehtosopimus eli Sote-sopimus, jota sovellettaisiin nykyisen KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 3 ja 4 henkilöstöön.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31.3. klo 14.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 27.3.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään. Keskustelussa oli jälleen kuntatalouden tilanne, sopimuksen kustannusraami, kesto sekä osapuolten tavoitteet. Vielä on paljon keskusteltavaa. Neuvotteluja jatketaan sunnuntaina klo 29.3. klo 16.Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 25.3.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmässä käsiteltiin kuntien taloudellista tilannetta ja kuntien tekemiä lomautuksia. SuPer toivoi työnantajilta malttia säästötoimenpiteiden osalta ja erityisesti hoitohenkilökunnan lomautusten ja muiden säästötoimien perumista. Kuulimme myös työnantajan tekemiä laskelmia palkankorotusten kustannusvaikutuksista.

Pääneuvotteluryhmä jatkaa neuvotteluja perjantaina klo 11.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 24.3.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään pääneuvotteluryhmän kokouksella. Käsittelyssä olivat neuvottelujärjestelmä sekä kustannusraami.


SuPer ja Tehy tasa-arvon päivänä: KT:n esitys neuvotteluratkaisuksi surullinen viesti hoitajille (19.3.)

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet yllättäen KT Kuntatyönantajat aloitteesta. Hoitoalan liitot SuPer ja Tehy eivät pidä asiallisena neuvottelujen käymistä julkisuudessa, mutta KT ei anna siihen muuta vaihtoehtoa.

KT:n tarjous neuvotteluratkaisuksi on ollut sellainen, että hoitajat ja muut kunta-alan työntekijät jatkaisivat kiky-tuntien tekemistä korvauksetta vuoden loppuun saakka. KT ei myöskään katso, että 170 000 sotealan osaajaa ansaitsisivat oman työehtosopimuksen.

Lue SuPerin ja Tehyn tiedote 19.3.2020

Mitä Tehy ja SuPer oikeasti esittivät


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 17.3.

Kuntatalolla on neuvoteltu tänään. Olemme katsoneet, voimmeko saada neuvottelutulosta ennen kuin koronatilanne pahenee.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 13.3.

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin tänään. Osapuolet kävivät läpi näkemyksiä koronaviruksen vaikutuksesta neuvotteluihin ja neuvottelujärjestömme KoHo esitti, että neuvotteluaikataulua nopeutettaisiin koronaepidemian vuoksi.

Keskustelua kiky-tunneista jatkettiin. Kokouksessa käytiin läpi neuvottelujen alaryhmien tilanne.

Uudesta pääsopimuksesta käytiin alustavaa keskustelua.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 28.2.

Kunta-alan neuvotteluja jatkettiin tänään. Keskustelua jatkettiin muun muassa kunta-alan palkkakehityksestä viime vuosina sekä osapuolten näkemyksistä kiky-tuntien poistamisesta. KoHo jätti työnantajalle kirjallisesti jo aiemmin esittämänsä vaatimuksen palkkatasa-arvo-ohjelmasta. Ohjelma on konkreettinen esitys maan hallitukselle naisten ja miesten välisen palkkaeron korjaamiseksi. Ohjelman mukaan sote-alan ja varhaiskasvatuksen hoitajien palkkoja korotettaisiin 1,8 % vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ohjelman rahoitus tulisi valtiolta.


Kunta-alan neuvottelut (KVTES) jatkuivat 12.2.

Kunta-alan pääneuvotteluryhmä kokoontui tänä aamuna Kuntatalolla. Kokouksessa käytiin läpi osapuolten tavoitteita. Neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa ja tavoitteisiin palataan tulevien viikkojen aikana vielä useita kertoja.


SuPerin ja Tehyn tavoitteena sekä palkankorotukset että tasa-arvo-ohjelma

Tiedote 15.1.2020

Helsingin Sanomissa 14.1. julkaistu juttu Tehyn ja SuPerin neuvottelutavoitteista voi antaa lukijalle väärän mielikuvan.
 
Hoitajajärjestöjen yhteisinä tavoitteina eilen käynnistyneissä kuntaneuvotteluissa ovat vähintään vientialojen tasoiset palkankorotukset ja niiden lisäksi palkkatasa-arvoa edistävä ohjelma. Ohjelman avulla kurotaan umpeen naisvaltaisen sote-alan palkkamonttu siten, että kymmenen vuoden ajan sote-alalle maksetaan 1,8 prosenttiyksikköä suuremmat palkankorotukset kuin miesvaltaisille aloille. Molempia tavoitteita ajetaan samanarvoisina ja samalla painoarvolla neuvottelupöydässä.
 
Tehyn ja Superin tasa-arvo-ohjelma edistää Suomen hallituksen hallitusohjelman tavoitteita ja sen toteuttamiseen tarvitaan myös valtiovallan sitoutumista.
 
Näiden lisäksi SuPerin ja Tehyn kärkitavoitteina ovat kiky-tuntien poistaminen tai kompensointi sekä sote-sopimus.


Tehy ja SuPer: Kärkitavoitteina palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma, kiky-tuntien poisto ja sote-sopimus

Tiedote 14.1.2020

Kunta-alan neuvottelukierros uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käynnistyy tiistaina 14. tammikuuta, kun palkansaajajärjestöt ja Kuntatyönantajat istuvat yhdessä neuvottelupöytään. Myös kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) irtisanotaan tänään päättymään 31.3.2020.

Tehy ja SuPer käyvät neuvotteluihin neljällä päätavoitteella.

Järjestöt vaativat hoitoalalle vähintään vientialoja vastaavaa palkankorotusta. Lisäksi liittojen tavoitteena on tasa-arvo-ohjelma, joka nostaisi naisvaltaisen sote-alan palkkoja niin, että palkkaero miesvaltaisiin aloihin kuroutuisi umpeen. Tämä voitaisiin toteuttaa pitkällä ohjelmalla, joka takaisi hoitohenkilöstölle 1,8 prosenttiyksikköä miesaloja korkeammat palkankorotukset kymmenen vuoden ajan. Tasa-arvo-ohjelmaan haetaan rahaa valtiolta.

Hoitajajärjestöt tavoittelevat kunta-alalle myös sote-alan työehtosopimusta, jonka myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää tehokkaammin kuin nykyisessä sopimusjärjestelmässä.

Tehy ja SuPer katsovat, että kilpailukykysopimuksen tuoma palkaton työajan pidennys eli ns. kiky-tunnit poistuvat kustannuksitta virka- ja työehtosopimuksista. Talkoot ovat hoitajajärjestöjen mukaan yksiselitteisesti nyt ohi.

Sote-alan houkuttelevuus on laskenut. Alalta siirrytään muihin tehtäviin enenevässä määrin. Myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt. Yleisimmät syyt alan vaihtoon ovat työn vaativuuteen nähden liian matala palkka sekä kuormittavat työolot.

– Alalta pako yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja palvelutarpeen kasvuun on yhtälönä kestämätön. Kello käy ja tällä kierroksella on viimeiset hetket lisätä alan vetovoimaa palkkausta ja työoloja parantamalla. Olen aidosti huolissani siitä, kuka meitä tulevaisuudessa hoitaa, sanoo sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen

Tehyn ja SuPerin palkkatavoitteet ovat saaneet vankkaa tukea suomalaisilta. Esimerkiksi YLEn Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia kannatti lähes 80 prosenttia vastaajista.

– Ymmärrämme kyllä senkin, että kuntatalouden tilanne ei ole hyvä. Heikoimmista eli sairaista, vanhuksista ja lapsista huolehtiminen on kuitenkin hyvinvointivaltion keskeinen tehtävä. Siksi viime kädessä vastuu sote-palveluista ja niiden rahoituksesta onkin valtiovallalla, muistuttaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.


Lue myös