Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2020


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 31.3.

Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Vaikka joissakin asioissa on aiemmin ollut varovaista edistymistä, ovat osapuolet tärkeimpien asioiden osalta vielä hyvin kaukana toisistaan. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on reilun vuoden aikana eletty jatkuvaa hoivakriisin aikaa ja nyt koronapandemia asettaa superilaiset hoitajat uuden vakavan tilanteen eteen.

Työnantajapuoli haluaa tässäkin tilanteessa heikentää työehtosopimuksen määräyksiä ja työoloja. Alan vetovoimaisuuden kannalta työnantajilla on kriisitilanteessa näytön paikka! Rakennetaan sosiaalipalvelualalle sovitun mukaisesti kannustava palkkausjärjestelmä, otetaan kiinni perusteettomat palkkaerot kuntasektorin ja yksityisen sosiaalipalvelualan välillä, puututaan alaa vaivaaviin rakenteellisiin ongelmiin, kuten ylitöiden kiertämiseen sekä paikalliseen saneluun ja huomioidaan naisvaltaisten alojen työehtojen jälkeenjääneisyys. Työantajilta toivoisi nyt joustavuutta, superilaiset ovat vastanneet koronankriisin vaatimuksiin ja joustavat tällä hetkellä poikkeusoloissa.

Neuvotteluja jatketaan vaikeassa tilanteessa torstaina 2.4.Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 27.3.

Neuvottelut jatkuivat kaikkien auki olevien kysymysten parissa. Työntekijäpuolen uudistettua palkkausjärjestelmäesitystä käsiteltiin hyvässä hengessä. Pientä lähestymistä puolin ja toisin on palkkausjärjestelmän osalta nähtävissä. Työtä on kuitenkin edessä vielä paljon ja kipukysymyksiä ratkaisematta.

Osapuolten tekstiesityksiä ja -tavoitteita käsiteltiin myös intensiivisesti. Tavoitteena olisi päästä eteenpäin keskeisten tavoitteiden osalta. Palkkaukseen liittyvien asioiden lisäksi SuPerille tärkeitä tavoitteita on edistettävä tällä neuvottelukierroksella, näistä esimerkkinä työsuhde-etujen ulottaminen kaikille alan työntekijöille työsuhteen muodosta riippumatta. Alalle tyypillisten väärinkäytösten vähentämiseen on monia yksittäisiä tavoitteita. Yksityisestä sosiaalipalvelualan työehtoja ei voida heikentää entisestään.

Luottamusmiesten toimintaedellytyksiin liittyvät asiat olivat myös esillä neuvotteluissa.

Työpaikoilta on myös tullut paljon viestiä valmiuslakiin liittyvistä epäkohdista liittyen työaikalakiin ja vuosilomalakiin annettuihin asetuksiin. Painotimme, että näitä poikkeuksia ei voida käyttää kuin äärimmäisessä koronaan liittyvässä hädässä. On tärkeää, että työnantajat lukevat asetuksia huolella ja oikein. Työnantajapuoli vahvisti olevansa samaa mieltä ja jatkavansa tarkkaa ohjeistamista.

Palkankorotuksista pääsemme puhumaan lisää, kunhan muita auki olevia kysymyksiä on ensin ratkottu.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31.3.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 24.3.

Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Iltapäivän aikana kävimme läpi osapuolten palkkausjärjestelmää koskevat esitykset ja työntekijäpuolen luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parantavat esitykset. Yhteisen tavoitteen mukaisesti pyrimme rakentamaan kannustavaa palkkausjärjestelmää kriisissä olevalle yksityiselle sosiaalipalvelualle. Tämän päivän jälkeen työtä on vielä reilusti tehtävänä. Osapuolten näkemykset kannustavasta palkkausjärjestelmästä tai luottamusmiesten toimintaedellytyksistä ovat tällä hetkellä kaukana toisistaan.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 20.3.

Neuvottelut pyörähtivät käyntiin pitkän tauon jälkeen. Neuvottelut kariutuivat aiemmin luottamuspulaan. Nyt lähdemme rakentamaan luottamusta uudelleen, neuvotellen palkkausjärjestelmästä ja muista osapuolten tavoitteista. Työnantajaliitolla tuntuu nyt olevan valmius ja valtuudet neuvotella kannustavasta palkkausjärjestelmästä. Iltapäivän neuvotteluissa kävimme läpi työnantajaliiton esityksen uudeksi palkkausjärjestelmäksi sekä käsittelimme koronakriisiä ja siihen liittyviä yhteisiä haasteita. Hyvinvointialan liiton neuvotteluvalmius on positiivinen merkki halusta pitää kiinni sovituista asioista, vaikka matkaa sopimukseen vielä onkin.

SuPer, Tehy ja Erto toivat voimakkaasti esille hoitohenkilöstön tukalan paikan kriisin etulinjassa. Työnantajaliitolla on nyt mahdollisuus osoittaa arvostustaan hoitajille, sanojen lisäksi, panostamalla hoitajien palkkoihin ja muihin työehtoihin.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 24.3., jolloin yritetään yhteensovittaa työntekijäpuolen ja työnantajien palkkausjärjestelmää koskevia tavoitteita ja osapuolten muita tavoitteita. Paneudumme tarkemmin myös luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamiseen.


SuPer, Tehy ja ERTO kävelivät ulos yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvotteluista 9.3.

Neuvottelijat kertovat, ettei työnantajaliitto ole pitänyt kiinni yhteisesti sovituista asioista. Neuvotteluja jatketaan, kun työnantajaliitto ilmoittaa, että se on valmis pitämään kiinni sovituista asioista. Lue lisää tiedotteesta.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 27.2.

Osapuolet jatkoivat neuvotteluja työnantajapuolen tavoitteiden käsittelyllä. Työnantajapuolen vaatimukset lisäjoustoista vaikeuttavat neuvotteluja, kun samalla työnantajilla ei ole valmiutta poistaa alan epäkohtia, kuten ylitöiden kiertämistä ja paikalliseen sopimiseen toisinaan liittyvää sanelua. Työnantajapuoli ei ole kaikin osin valmis pitämään kiinni jo edellisellä neuvottelukierroksella sovituista asioista, joita tes-osapuolilla oli tarkoitus valmistella jo hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä. Osapuolet ovat tässä vaiheessa hyvin kaukana toisistaan. 


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 19.2.

Neuvotteluissa käytiin läpi työntekijäjärjestöjen yksityiskohtaisia tekstitavoitteita. Myös kiky-tuntien poistosta puhuttiin pitkään.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:lle tärkeä tavoite palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei etene, vaikka yhdessä kaksi vuotta sitten osapuolet sopivat tavoitteesta saada alalle kannustava palkkausjärjestelmä. Vaikka yksityinen sosiaalipalveluala on kurjassa tilanteessa ja työntekijöistä on kova pula, ei työnantajapuolella tunnu olevan halukkuutta parantaa työntekijöiden saatavuutta ja toisaalta pysymistä alalla. Vielä on paljon tehtävää, että saadaan myös yksityissektorin hoitajilla vertailukelpoiset työehdot.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 10.2.

Työnantajapuolen tavoitteet ovat monin osin päinvastaisia kuin SuPerin tavoitteet. SuPer ja neuvottelujärjestö TSN (SuPer, Erto ja Tehy) pyrkivät parantamaan yksityisen sosiaalipalvelualan vetovoimaisuutta ja korjaamaan epäkohtia myös työehtosopimustasolla.

Toisen neuvottelutapaamisen perusteella vaikuttaa siltä, että työnantajaliitolla ei ole halukkuutta kehittää työehtosopimusta siten, että yksityisellä sosiaalipalvelualalla työtä tekevät jäsenemme saisivat kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Neuvotteluista tulee erittäin vaikeat.


Neuvottelut yksityisellä sosiaalipalvelualalla käynnistyivät 29.1.

Työehtosopimusneuvottelut yksityisellä sosiaalipalvelualalla käynnistyivät keskiviikkona 29. tammikuuta. Neuvotteluissa käytiin läpi osapuolten tavoitteita. Neuvotteluiden lähtökohdat ovat vaikeat palkkatason ollessa yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikompi kuin julkisella. Lisäksi työolosuhteet eivät ole hoivakriisin jälkeen juurikaan parantuneet.


Lue myös