Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut 2020

SOSTES

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimus

Tiedote 27.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat

Jäsenille: SOSTES-sopimuksen ydinkohdat

Löydät SOSTES-webinaarin (29.6.) tallenteen kirjautumalla jäsensivuille.


Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt 24.6. kello 9.00.

Tiedote 24.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.6.

Tiedote 18.6.: SuPer, Tehy ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – Vaikutuksia hoivayrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 18.6.

Neuvottelut jatkuivat tiiviissä tunnelmassa. Työnantajapuolella ei ollut valmiutta tulla vastaan SuPerin ja Sote ry:n tavoitteissa, jotka pohjautuvat jo aiemmin sovittuun. Vaikealta näyttää. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 23.6.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 16.6.

Neuvottelut eivät edistyneet. Palkankorotukset, palkkausjärjestelmä ja muutama muu kysymys edelleen hiertää. Palkankorotuksista ja palkkausjärjestelmästä ja niiden edistämisestä sosiaalipalvelualalla on sovittu jo reilu 2 vuotta sitten, mutta sovitusta ei ole työnantajapuolella edelleenkään halukkuutta pitää kiinni.

Neuvotteluja jatketaan vaikeassa tilanteessa torstaina 18.6.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 11.6.

Neuvottelut ovat edenneet monin osin, mutta SuPerin merkittävimpien tavoitteiden osalta täytyy vielä tapahtua edistymistä. Palkankorotukset tulee tehdä siten, että julkisen puolen palkkatasoa todella saavutetaan ja palkkaukseen tulee saada jo aiemmin pöydässä sovittua kannustavuutta ja samalla myös avoimuutta. Sosiaalipalvelualalla kovaa työtä tekevät henkilöstön edustajat eli luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tulee myös huomioida ratkaisussa ja näin parantaa heidän mahdollisuuksiaan tehdä työtään haastavassa toimintaympäristössä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 9.6.

Neuvottelujen tahti kiihtyy. Pientä edistymistä on tapahtunut, mutta auki on edelleen monta tärkeää asiaa, kuten palkankorotukset, kannustava palkkausjärjestelmä ja henkilöstöedustajien toimintaedellytykset. Näiden lisäksi muutakin neuvoteltavaa vielä on.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 4.6.

Neuvotteluissa käsiteltiin kaikkia auki olevia kysymyksiä mukaan lukien palkankorotuksia. Edistyminen on hidasta.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 2.6.

Neuvotteluissa käsiteltiin palkankorotuksia. Seuraava tapaaminen on torstaina 4.6.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 29.5.

Neuvotteluja jatkettiin käsittelemällä auki olevia tekstikysymyksiä. Saimme nähtäväksi myös työnantajaliiton alustavan näkemyksen palkankorotuksista. Ratkaisu on vielä kaukana, mutta neuvotteluita jatketaan nyt tiiviiseen tahtiin ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman nopeasti.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 25.5.

Neuvotteluja jatkettiin pitkällä tapaamisella. Kaikki ongelmakohdat käytiin läpi. Edelleen neuvotteluissa hiertää palkkausjärjestelmä, määräaikaisten asema ja henkilöstön edustajien asema. Muitakin auki olevia asioita, joihin tulee ratkaisu löytyä, vielä on. Palkankorotuksista ei vielä olla keskusteltu kuin suullisesti.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 12.5.

Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Auki olevia epäkohtia, jotka tulee tes-tasolla ratkaista, on vielä paljon ja niistä kaikista neuvoteltiin. Erityisesti määräaikaisten työntekijöiden asema, paikallinen sopimisen ongelmat, poissaoloetuuksien kehittäminen, henkilöstön edustajien toimintaedellytykset ja kannustava palkkausjärjestelmä ovat asioita, joissa työantajilta tulee löytyä lisää ymmärrystä. Samalla työnantajilta odotetaan tahtoa ratkaista alaa vaivaavat epäkohdat. Toki muitakin asioita on vielä auki.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 6.5.

Neuvottelut jatkuivat rakentavassa hengessä. Työnantajaliitto antoi uuden esityksen auki olevista asioista. Tärkeissä kysymyksissä osin edettiin, mutta neuvoteltavaa on vielä paljon. Kannustavan palkkausjärjestelmän osalta neuvotteluyhteys on olemassa, vaikka työtä oikeasti kannustavan palkkausjärjestelmän rakentamiseksi on vielä reilusti jäljellä. Palkkojen jälkeenjääneisyyttä sosiaalipalvelualalla on edistettävä myös palkkausjärjestelmän uudistuksen avulla.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 28.4.

Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä lyhyellä tilannekatsauksella. Lisäksi muutamia työehtosopimuksen tekstikysymysten yksityiskohtia tarkasteltiin. Todellista etenemistä ei tällä kertaa kuitenkaan tapahtunut.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 23.4.

Tilanne neuvotteluissa on edelleen hyvin hankala. Työehtosopimuksen tekstikysymyksissä on edetty, mutta hitaasti. Vielä on monta erittäin tärkeää asiaa, joiden tulee liikkua. Näistä voidaan mainita palkkausjärjestelmä ja kannustavan palkkauksen kokonaisuus, määräaikaisten työntekijöiden asema sekä paikallinen sopiminen. Tänään neuvoteltiin tiukasti, mutta hyvässä hengessä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 16.4.

Neuvotteluissa käytiin läpi koko tes-pakettia. Erityisesti keskityttiin palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Palkkauskeskustelua käytiin rakentavassa hengessä. Työntekijäpuolen alan epäkohtien korjaamiseen liittyvien tekstiesitysten osalta vastaantuloja ei juuri ole tullut. Työnantajaliiton näkemys epäkohtien korjaamiseen tuntuu aina olevan epäselvyyksien lisääminen. SuPer ja Sote ry haluavat korjata hoivakriisiin johtaneita ja muita tes-epäkohtia. Pienellä pintakorjauksella on vaikea päästä eteenpäin. Neuvottelumatka on monilta osin vielä pitkä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 14.4.

Neuvottelut jatkuivat lyhyesti tilannekuvan selvittämisellä. Työnantajapuoli ei ollut pääsiäisen aikana ehtinyt käsittelemään työntekijäpuolen kohtuullisesta ja oikeudenmukaisesta työehtosopimuksen kehitysesityksestä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 8.4.

Ennen lyhyttä pääsiäistaukoa neuvotteluissa käytiin läpi SuPerin ja muiden työntekijäjärjestöjen uutta, kohtuullista ja oikeudenmukaista esitystä työehtosopimuksen kehittämiseksi. Työnantajapuoli otti vastaan esitykset, mutta ymmärrystä tai halua korjata alaa vaivaavia rakenteellisia ongelmia ei tunnu edelleenkään olevan.

Hoitajat yrittävät pelastaa myös taloutta hoitamalla koronakriisiä mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Hoitajien tekemällä työllä on rahallista arvoa yhteiskunnalle. SuPerin jäsenet sote- ja varhaiskasvatuksen sektoreilla eivät ole vain kuluerä. Kannustava palkkausjärjestelmä, reilut palkankorotukset ja työehtosopimuksen kehittäminen siten, ettei väärinkäytöksiä pääse syntymään, on se suunta, johon SuPer haluaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta kehittää.

Alalle ei saada, eikä sinne jää, koulutettua henkilöstöä, jos työllä ei voi elää, eikä työn vaativuutta huomioida palkassa. Työnantajapuoli vastustaa myös periaatteellisesti tasa-arvon kehittämistä sosiaalipalvelualalla..

Tiedote 8.4.: SuPer: Hoivakodeissa tarvitaan työntekijöitä myös koronakriisin jälkeen


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 3.4.

Neuvottelut jatkuivat tällä kertaa rakentavassa hengessä. Työnantajaliitto Hali ry antoi uuden esityksen työehtosopimuksen tekstien kehittämisestä. Esityksessä oli neuvottelujen kannalta tärkeitä vastaantuloja, mutta esimerkiksi SuPerille ja Sote ry:lle tärkeä palkkausjärjestelmän kehittäminen oli taas vastatuulessa. Palkkausjärjestelmän liikkuminen kannustavaan suuntaan on edelleen keskeinen asia, minkä pitää tällä kierroksella edistyä. Monta muutakin asiaa tulee vielä edistyä ennen kuin päästään keskustelemaan palkankorotuksista. Yksityisen sosiaalipalvelualan, johon varhaiskasvatuskin kuuluu, jälkeenjääneisyys muihin vertailukelpoisiin työehtosopimuksiin on merkittävä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 2.4.

Neuvottelut jatkuivat lyhyesti tänään. Keskustelimme yleisestä tilanteesta muilla sopimusaloilla. Sovimme myös uusia neuvotteluaikoja. Vaikka sopimuskausi päättyi 31.3., noudatetaan työehtosopimusta edelleen. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ehdot pysyvät siis voimassa.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 31.3.

Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Vaikka joissakin asioissa on aiemmin ollut varovaista edistymistä, ovat osapuolet tärkeimpien asioiden osalta vielä hyvin kaukana toisistaan. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on reilun vuoden aikana eletty jatkuvaa hoivakriisin aikaa ja nyt koronapandemia asettaa superilaiset hoitajat uuden vakavan tilanteen eteen.

Työnantajapuoli haluaa tässäkin tilanteessa heikentää työehtosopimuksen määräyksiä ja työoloja. Alan vetovoimaisuuden kannalta työnantajilla on kriisitilanteessa näytön paikka! Rakennetaan sosiaalipalvelualalle sovitun mukaisesti kannustava palkkausjärjestelmä, otetaan kiinni perusteettomat palkkaerot kuntasektorin ja yksityisen sosiaalipalvelualan välillä, puututaan alaa vaivaaviin rakenteellisiin ongelmiin, kuten ylitöiden kiertämiseen sekä paikalliseen saneluun ja huomioidaan naisvaltaisten alojen työehtojen jälkeenjääneisyys. Työantajilta toivoisi nyt joustavuutta, superilaiset ovat vastanneet koronankriisin vaatimuksiin ja joustavat tällä hetkellä poikkeusoloissa.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 27.3.

Neuvottelut jatkuivat kaikkien auki olevien kysymysten parissa. Työntekijäpuolen uudistettua palkkausjärjestelmäesitystä käsiteltiin hyvässä hengessä. Pientä lähestymistä puolin ja toisin on palkkausjärjestelmän osalta nähtävissä. Työtä on kuitenkin edessä vielä paljon ja kipukysymyksiä ratkaisematta.

Osapuolten tekstiesityksiä ja -tavoitteita käsiteltiin myös intensiivisesti. Tavoitteena olisi päästä eteenpäin keskeisten tavoitteiden osalta. Palkkaukseen liittyvien asioiden lisäksi SuPerille tärkeitä tavoitteita on edistettävä tällä neuvottelukierroksella, näistä esimerkkinä työsuhde-etujen ulottaminen kaikille alan työntekijöille työsuhteen muodosta riippumatta. Alalle tyypillisten väärinkäytösten vähentämiseen on monia yksittäisiä tavoitteita. Yksityisestä sosiaalipalvelualan työehtoja ei voida heikentää entisestään.

Luottamusmiesten toimintaedellytyksiin liittyvät asiat olivat myös esillä neuvotteluissa.

Työpaikoilta on myös tullut paljon viestiä valmiuslakiin liittyvistä epäkohdista liittyen työaikalakiin ja vuosilomalakiin annettuihin asetuksiin. Painotimme, että näitä poikkeuksia ei voida käyttää kuin äärimmäisessä koronaan liittyvässä hädässä. On tärkeää, että työnantajat lukevat asetuksia huolella ja oikein. Työnantajapuoli vahvisti olevansa samaa mieltä ja jatkavansa tarkkaa ohjeistamista.

Palkankorotuksista pääsemme puhumaan lisää, kunhan muita auki olevia kysymyksiä on ensin ratkottu.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31.3.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 24.3.

Neuvottelut jatkuivat tiukoissa tunnelmissa. Iltapäivän aikana kävimme läpi osapuolten palkkausjärjestelmää koskevat esitykset ja työntekijäpuolen luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parantavat esitykset. Yhteisen tavoitteen mukaisesti pyrimme rakentamaan kannustavaa palkkausjärjestelmää kriisissä olevalle yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Tämän päivän jälkeen työtä on vielä reilusti tehtävänä. Osapuolten näkemykset kannustavasta palkkausjärjestelmästä tai luottamusmiesten toimintaedellytyksistä ovat tällä hetkellä kaukana toisistaan.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 20.3.

Neuvottelut pyörähtivät käyntiin pitkän tauon jälkeen. Neuvottelut kariutuivat aiemmin luottamuspulaan. Nyt lähdemme rakentamaan luottamusta uudelleen, neuvotellen palkkausjärjestelmästä ja muista osapuolten tavoitteista. Työnantajaliitolla tuntuu nyt olevan valmius ja valtuudet neuvotella kannustavasta palkkausjärjestelmästä. Iltapäivän neuvotteluissa kävimme läpi työnantajaliiton esityksen uudeksi palkkausjärjestelmäksi sekä käsittelimme koronakriisiä ja siihen liittyviä yhteisiä haasteita. Hyvinvointialan liiton neuvotteluvalmius on positiivinen merkki halusta pitää kiinni sovituista asioista, vaikka matkaa sopimukseen vielä onkin.

SuPer, Tehy ja Erto toivat voimakkaasti esille hoitohenkilöstön tukalan paikan kriisin etulinjassa. Työnantajaliitolla on nyt mahdollisuus osoittaa arvostustaan hoitajille, sanojen lisäksi, panostamalla hoitajien palkkoihin ja muihin työehtoihin.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 24.3., jolloin yritetään yhteensovittaa työntekijäpuolen ja työnantajien palkkausjärjestelmää koskevia tavoitteita ja osapuolten muita tavoitteita. Paneudumme tarkemmin myös luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamiseen.


SuPer, Tehy ja ERTO kävelivät ulos yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvotteluista 9.3.

Neuvottelijat kertovat, ettei työnantajaliitto ole pitänyt kiinni yhteisesti sovituista asioista. Neuvotteluja jatketaan, kun työnantajaliitto ilmoittaa, että se on valmis pitämään kiinni sovituista asioista. Lue lisää tiedotteesta.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 27.2.

Osapuolet jatkoivat neuvotteluja työnantajapuolen tavoitteiden käsittelyllä. Työnantajapuolen vaatimukset lisäjoustoista vaikeuttavat neuvotteluja, kun samalla työnantajilla ei ole valmiutta poistaa alan epäkohtia, kuten ylitöiden kiertämistä ja paikalliseen sopimiseen toisinaan liittyvää sanelua. Työnantajapuoli ei ole kaikin osin valmis pitämään kiinni jo edellisellä neuvottelukierroksella sovituista asioista, joita tes-osapuolilla oli tarkoitus valmistella jo hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä. Osapuolet ovat tässä vaiheessa hyvin kaukana toisistaan. 


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 19.2.

Neuvotteluissa käytiin läpi työntekijäjärjestöjen yksityiskohtaisia tekstitavoitteita. Myös kiky-tuntien poistosta puhuttiin pitkään.

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:lle tärkeä tavoite palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei etene, vaikka yhdessä kaksi vuotta sitten osapuolet sopivat tavoitteesta saada alalle kannustava palkkausjärjestelmä. Vaikka yksityinen sosiaalipalveluala on kurjassa tilanteessa ja työntekijöistä on kova pula, ei työnantajapuolella tunnu olevan halukkuutta parantaa työntekijöiden saatavuutta ja toisaalta pysymistä alalla. Vielä on paljon tehtävää, että saadaan myös yksityissektorin hoitajilla vertailukelpoiset työehdot.


Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) neuvottelut jatkuivat 10.2.

Työnantajapuolen tavoitteet ovat monin osin päinvastaisia kuin SuPerin tavoitteet. SuPer ja neuvottelujärjestö TSN (SuPer, Erto ja Tehy) pyrkivät parantamaan yksityisen sosiaalipalvelualan vetovoimaisuutta ja korjaamaan epäkohtia myös työehtosopimustasolla.

Toisen neuvottelutapaamisen perusteella vaikuttaa siltä, että työnantajaliitolla ei ole halukkuutta kehittää työehtosopimusta siten, että yksityisellä sosiaalipalvelualalla työtä tekevät jäsenemme saisivat kilpailukykyiset työsuhteen ehdot. Neuvotteluista tulee erittäin vaikeat.


Neuvottelut yksityisellä sosiaalipalvelualalla käynnistyivät 29.1.

Työehtosopimusneuvottelut yksityisellä sosiaalipalvelualalla käynnistyivät keskiviikkona 29. tammikuuta. Neuvotteluissa käytiin läpi osapuolten tavoitteita. Neuvotteluiden lähtökohdat ovat vaikeat palkkatason ollessa yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikompi kuin julkisella. Lisäksi työolosuhteet eivät ole hoivakriisin jälkeen juurikaan parantuneet.


Lue myös