Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimusneuvottelut 2020

YTHS

AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto AVAINTES-alalla ja neuvotteluita tukeneissa sairaanhoitopiireissä päättyi 30.6.2020 klo 23.59.

Tiedote 1.7.: SuPer, Tehy ja ERTO: AVAINTES:n, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Jäsenille: Sopimusten ydinkohdat


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 16.6.

Neuvotteluissa käytiin läpi tilannekuva. Samalla todettiin, ettei sopimusta näissä olosuhteissa voida vielä tehdä. Jatkoaikataulusta sovitaan myöhemmin.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta

Neuvotteluaikoja ei ole sovittu. Neuvotteluyhteys on edelleen olemassa. Odotamme työnantajaliitolta yhteydenottoa neuvotteluiden jatkosta.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 15.5.

Neuvottelutilannetta päivitetään ensi viikon aikana.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 14.5.

YTHS:n neuvottelut odottavat muiden Avaintyönantajat ry:n sopimusten etenemistä. Jatkoa seuraa mahdollisesti perjantaina 15.5. tai seuraavina päivinä.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 11.5.

Neuvotteluissa päivitettiin yhteinen tilannekuva ja sovittiin jatkosta. Seuraavan kerran neuvotellaan 14.5.


Neuvottelut peruuntuivat 7.5.

Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta peruuntuivat 7.5.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 4.5.

Neuvottelut eivät edenneet tänään. Yleinen neuvottelutilanne hidastaa myös YTHS:n neuvotteluja.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 29.4.

Työnantajapuolen ensimmäinen ratkaisuesitys saatiin nähtäväksi ja siitä neuvoteltiin. Lisäksi käsiteltiin teknisiä yksityiskohtia. Neuvottelut ovat edenneet avoimessa ja hyvässä hengessä. Vielä riittää kuitenkin tekemistä ennen kuin SuPeria ja Sote ry:tä tyydyttävä ratkaisu saadaan aikaiseksi.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 28.4.

Neuvottelut jatkuivat lyhyellä palaverilla tilannekuvasta ja Sote ry:n tavoitteista.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 23.4.

Neuvottelut etenevät vielä hyvin rauhallisesti. Tänään käytiin läpi tilannekuvaa ja neuvottelujen jatkoa.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 17.4.

Neuvotteluissa käsiteltiin Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) tavoitteita sekä huomioita työnantajapuolen aiempiin tekstiesityksiin. Tilanteen ollessa auki muilla sopimusaloilla, edetään YTHS:n tes-pöydässä vielä rauhallisesti.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 9.4.

Neuvottelut jatkuivat rauhallisissa tunnelmissa. Kävimme läpi neuvotteluihin vaikuttavan tilannekuvan ja jatkosuunnitelmat neuvotteluiden edistämiseksi. Tällä kertaa keskityimme työehtosopimuksen teknisiin muutoksiin ja muutamaan työaika- ja poissaoloparannukseen.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 3.4.

Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä. Käsittelyssä olivat työehtosopimuksen teksteihin tehtävät muutokset, joista valtaosa on teknisiä korjauksia ja päivityksiä.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 1.4.

Neuvotteluissa käsiteltiin työaika-asioita ja yleistä sopimustilannetta muilla sopimusaloilla. Sopimuskausi on päättynyt 31.3.2020, mutta sopimusten mukaiset määräykset ovat kuitenkin voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelut uusista sopimuksista päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneeksi. Sopimuksia noudatetaan edelleen myös niin sanotun jälkivaikutuksen perusteella.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 30.3.

Keskustelujen ytimessä olivat YTHS:n laajentuminen ja siihen liittyvät tulevaisuuden haasteet. Neuvottelimme myös palkkausjärjestelmästä, työaika-asioista ja luottamusmiesten asemasta. Yleisestä tilanteesta johtuen eteneminen on normaalia hitaampaa.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 23.3.

Neuvottelut jatkuivat odottavissa tunnelmissa. Kävimme läpi päivittämistä vaativia työehtosopimuksen tekstikysymyksiä. Lisäksi puhuimme YTHS:n laajenemiseen liittyvistä muutostarpeista, kuten luottamusmiesten toimintaedellytyksistä.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 20.3.

Neuvotteluissa käytiin läpi yleistä tilannetta ja kartoitettiin neuvotteluiden jatkoaikataulua.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta jatkuivat 16.3.

Neuvotteluissa käsiteltiin YTHS:n laajenemista sekä siihen liittyviä tavoitteita päivittää ja parantaa henkilöstönedustajien toimintaedellytyksiä.


Neuvottelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n työehtosopimuksesta käynnistyivät 9.3.

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi TSN:n (SuPer, Tehy, ERTO) tes-tavoitteita ja sovittiin tulevista neuvotteluista.


Lue myös