24.3. jäsenkirje: uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa 25.3. klo 15

Hyvä superilainen,

Kunta-alan neuvotteluja käydään nyt valtakunnansovittelijan johdolla, mutta neuvottelut eivät ole edistyneet odotetulla tavalla. Tarvitsemme edelleen tukitoimia vauhdittamaan neuvotteluja.

SuPer ja Tehy julistavat kaikille kunta-alan työpaikoille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa pe 25.3.2022 klo 15 ja päättyy to 31.3.2022 klo 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee SOTE-sopimusalan ja KVTESin piirissä olevia SuPerin ja Tehyn työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske yksityisellä sektorilla työskenteleviä, koska esim. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES) ja Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES) ovat edelleen voimassa ja neuvotteluja käydään parhaillaan.

Ylityö

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana superilaiset kieltäytyvät kaikesta ylityöstä (kts. UKK varallaolo poikkeukset). Ylityöhön tarvitaan aina työntekijän suostumus. Superilaiset eivät anna suostumusta ylityöhön. Mikäli työnantajalla syntyy tilanne, jossa työnantajalla on välttämätöntä teettää ylityötä, työnantaja on velvoitettava tekemään hätätyöilmoitus aluehallintovirastolle (AVI). Superilaiset eivät kieltäydy hätätyöstä. Työnantajan on näytettävä kirjallisesti hätätyöilmoitus pyydettäessä työntekijöille.

Vuoron jatkaminen

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen. Superilaiset eivät suostu pidentämään työvuorojaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Poikkeuksena hätätyö.

Vuoronvaihdosta

Superilaiset eivät sovi vuoronvaihtoja. Mikäli työnantaja velvoittaa yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroa täytetään Työnantajan määräys -lomake. Lomaketta ei ole missään nimessä tarkoitettu vuorojen vaihdosta sopimiseen, vaan ainoastaan työnantajan määräyksen kirjalliseen todentamiseen. Superilaiset eivät sovi vuorojen vaihdosta. Lomakkeeseen tulee mahdollisimman yksilöllisesti kirjata peruste vuoronvaihdolle (yksi sana ei riitä, esim. korona). Lähtökohtaisesti työnantajan tulee ensisijaisesti tehdä hätätyöilmoitus, jonka jälkeen työnantaja voi määrätä vuoronvaihdon.

SuPerin päätavoitteita ovat palkankorotukset ja palkkaohjelma

SuPer on yhdessä Tehyn kanssa esittänyt sote-alalle viiden vuoden pelastusohjelmaa, jolla peruspalkkatasoa nostettaisiin 3,6 % vuosittain ostovoimaa turvaavien normaalien sopimuskorotusten lisäksi. Pelastusohjelma maksaisi noin 300 miljoonaa vuodessa, josta osa palautuisi verotuloina.

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, on tärkeää, että jokainen superilainen osallistuu neuvottelujen tukitoimiin. Työnantaja on saattanut paikallisesti sopia merkittävistäkin korvauksista esimerkiksi vuoronvaihdoista. Haemme pysyviä korotuksia peruspalkkaan, joten älä suostu kiellon aikana tekemään ylityötä ja vuoronvaihtoja, vaikka niistä maksettaisiin paremmin kuin työehtosopimuksessa on sovittu.

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat ensimmäiseen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Sillä on ollut suuri merkitys.


Saat tietoa ja apua SuPerista ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana:

Työpaikkasi luottamusmies ja ammattiosastosi ovat tukenasi.

Luethan sähköpostisi ja tarkistathan, että puhelinnumerosi on jäsentiedoissa oikein!  Seuraa kaikkia SuPerin kanavia, erityisesti verkkosivuja sekä oman ammattiosastosi viestintää.

Yhdessä voimme vaikuttaa parempaan palkkaukseen sekä parempiin työehtoihin ja alan tulevaisuuteen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.

Silja Paavola,
SuPerin puheenjohtaja