Jäsenkirje 7.3.2023: KVTES:n palkankorotukset vuosille 2023 ja 2024

Sopimus vuosien 2023 ja 2024 palkankorotuksista saavutettu – varhaiskasvatuksen jäsenille kaksi kertapalkkiota kesäkuussa 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen välisissä neuvotteluissa on päästy sopimukseen palkankorotuksista vuosille 2023 ja 2024. Syksyn sopimusneuvotteluissa lopulliset korotukset oli kytketty tiettyjen miesvaltaisten vientiliittojen sopimusratkaisuihin nk. perälautakirjauksella.

SuPerin tänään hyväksymän neuvottelutuloksen ansiosta KVTES:n palkkoja korotetaan tänä vuonna yhteensä 4,1 %. Korotukset sisältävät sekä yleiskorotuksia, jotka nostavat suoraan kaikkien työntekijöiden palkkoja, että järjestelyeriä, joiden kohdentumisesta neuvotellaan paikallisesti. 

Korotukset 2023

  • 1.6.2023 tuleva yleiskorotus on 2,2 %. Aikaisemmin sovittu 1,5 % korotus nousee siis 0,7 %:lla nyt sovitun sopimuksen myötä.
  • 1.6.2023 paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä on suuruudeltaan 0,7 %. 
  • Tämän lisäksi työntekijät tulevat saamaan kaksi kertapalkkiota. Kertapalkkiot ovat suuruudeltaan 467 euroa ja 120 euroa. Kertapalkkion saamisen edellytyksenä on, että työsuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on edelleen voimassa 31.5.2023. Kertapalkkio maksetaan 30.6.2023.

Lue lisää kertakorvauksen maksamisesta täältä.

Korotukset 2024

  • 1.6.2024 tuleva yleiskorotus on suuruudeltaan 2,27 %.
  • 1.6.2024 paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä on suuruudeltaan 0,73 %.
  • Vuonna 2024 ei makseta erillistä kertaerää.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on hyvin iloinen tuoreen sopimuksen vaikutuksista.

- Ratkaisun ansiosta naisvaltaisten alojen palkkaero pienenee miesvaltaisiin aloihin verrattuna. Kyse on konkreettisesta toimesta – siitä, että naisvaltaisella alalla saadaan parempaa palkkaa. Tätähän myös päättäjät ovat juhlapuheissaan toivoneet. Tästä työtä on hyvä jatkaa.

Järjestelyeristä neuvottelu

Paikallisista järjestelyeristä neuvotellaan jokaisessa kunnassa erikseen. SuPerin neuvottelijoina toimivat ensisijaisesti kuntien superilaiset luottamusmiehet, ammattiosastojen puheenjohtajat tai erikseen nimetyt neuvottelijat. SuPer kouluttaa kaikki neuvottelijat järjestelyeräneuvotteluihin.

SuPerin tavoite järjestelyerien kohdentamisessa on varmistaa palkankorotukset kunta-alan työvoimapula-aloille, joita ovat varsinkin lastenhoitajat sekä koulunkäynninohjaajat.

Valtaosa kunnissa työskentelevistä superilaisista työskentelee varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Tästä syystä SuPer on paras liitto ajamaan juuri varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sekä koulunkäynninohjaajien etua. Suurin osa kunta-alan jäsenistämme työskentelee näissä kahdessa ammatissa.

SuPerin työ varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ja koulunkäynninohjaajien eteen jatkuu edelleen myös eri työryhmissä. Liitto hakee vaaterahaa varhaiskasvatukseen työntekijöille sekä ajamme parannuksia työntauotukseen ja muuhun työvuorojen hienosäätöön.

Lue mediatiedote 7.3.