SOSTES: palkkaneuvottelut 2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) vuoden 2023 neuvottelut  

13.6.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty SuPerin ja muiden neuvotteluosapuolien hallinnoissa. Lue lisää


8.6.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) työehtosopimuksesta käydyissä neuvotteluissa on saavutettu tänään neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti ennen kuin neuvotteluosapuolten hallinnot ovat käsitelleet asiaa. SuPerin hallinto käsittelee neuvottelutulosta lähipäivien aikana. Jäsen, lue lisää mediatiedotteesta 


7.6.2023 Sovittelu jatkui keskiviikkona 7.6. rakentavassa hengessä. Ratkaisua haettiin ja lähestymistä tapahtui. Vielä on hieman matkaa maaliin. Sovittelua jatketaan torstaina 8.6. klo 11.


6.6.2023 Sovittelua jatkettiin koko päivän ja kipukohdissa edistyttiin. Sovittelua jatketaan auki olevista asioista keskiviikkona 7.6. klo 9.00.


5.6.2023 Sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan toimistolla vakavissa tunnelmissa pienen tauon jälkeen. Pientä lähestymistä on tapahtunut, mutta kaikissa auki olevissa asioissa on vielä paljon tekemistä ja neuvoteltavaa ennen sopuun pääsemistä. Sovittelu jatkuu tiistaina 6.6. klo 12.00.


30.5.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuivat ilman valtakunnansovittelijaa. Neuvotteluja käytiin hyvässä hengessä, mutta palkkakysymystä ja muita auki olevia asioita ei saatu ratkaistua. Palkkaerot julkisen ja yksityisen välillä eivät voi kasvaa, vaan päinvastoin. Ilmoitetut lakot 31.5. ja 1.6. alkaen toteutuvat. Seuratkaa tarkasti liitolta tulevaa viestintää. SOSTES-tilannetta sovitellaan taas maanantaina 5.6. klo 14.00.


29.5.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu jatkui tänään. Ratkaisu ei ole vielä löytynyt. Tiistaina 30.5. neuvotellaan työnantajaliitto HALIn kanssa ilman sovittelijaa. 


26.5.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan johdolla rakentavassa hengessä. Sovittelu jatkuu maanantaina 29.5. klo 13:45.


22.5.2023 Lakko alkaa yksityisellä sosiaalipalvelualalla tiistaina 23.5. Yksityisen sosiaalipalvelualan henkilöstöä edustavat Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) ja Hyvinvointiala Hali ry:n välisessä sovittelussa ei ole saavutettu tulosta. Lakon piirissä ovat ilmoitetut ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt. Lakko alkaa tiistaina 23.5.2023 kello 00:01 ja se koskee tämän jälkeen alkavia työvuoroja. Lakko päättyy lauantaina 27.5.2023 kello 23:59.

Lakko alkaa, koska Hyvinvointiala HALI ry ei ole valmis pitämään kiinni aiemmin sovitusta kirjauksesta, joka koskee palkkaeron pienentämistä julkiseen sektoriin nähden.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki Sote ry:n (SuPer, Tehy, Erto) jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kyseisissä lakkokohteissa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä tehtävä työ on lakonalaista työtä. Katso lakkokohteet tästä


22.5.2023 Lakko alkaa yksityisellä sosiaalipalvelualalla tiistaina 23.5. Lakon piirissä ovat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES) noudattavat kohdennetut varhaiskasvatuksen yritykset. Lakko alkaa 23.5.2023 kello 00:01 ja se koskee tämän jälkeen alkavia työvuoroja. Lakko päättyy 24.5.2023 kello 23:59.

Lakon piirissä ovat ilmoitetuissa yksiköissä kaikki työsopimussuhteiset SuPerin jäsenet, joiden työsuhteissa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Katso lakkokohteet tästä


15.5.2023 Valtakunnansovittelija totesi, että yksityisen sosiaalipalvelualan osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, ettei sovittelun jatkamiselle tai sovintoehdotukselle ole edellytyksiä. Ensi viikon maanantaina 22.5. kokoonnutaan tarkastelemaan tilannetta uudestaan. SuPerin näkemyksen mukaan sovun saamiseksi on olemassa työkaluja, kunhan työantajapuoli lähtee aidosti neuvottelemaan. Yksityisen sosiaalipalvelualan työvoimapula ei ratkea, jos palkkaero julkiseen nähden kasvaa. Ilmoitetut lakot alkavat tiistaina 23.5. ellei neuvotteluissa saavuteta tulosta ennen sitä.


12.5.2023 Sovittelu jatkui asiallisissa tunnelmissa. Ratkaisua haetaan vaikeissa olosuhteissa. Sovittelu jatkuu maanantaina 12.5. klo 8.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu ja lakot alkavat 23.5., jos sitä ennen ei sopimusta ole syntynyt.


10.5.2023 Työriidan sovittelu jatkui. Ratkaisun avaimia yritettiin löytää valtakunnansovittelijan johdolla. Matkaa on vielä tehtävänä. Sovittelu jatkuu perjantaina 12.5.


9.5.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu jatkui Bulevardilla. Kävimme läpi työehtosopimuksen tekstikysymyksiä. Sovittelu jatkuu keskiviikkona 10.5.


8.5.2023 Neuvottelut osapuolten välillä päättyivät 28.4. Valtakunnansovittelija on ottanut työriidan sovitteluun. Tänään, ensimmäisessä sovittelussa, kävimme läpi tilannekuvaa. Sovittelu jatkuu tiistaina 9.5.  


28.4.2023 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut päätettiin SuPerin ja Sote ry:n toimesta 28.4. SuPer esitti ratkaisumalleja riittävien palkankorotusten varmistamiseksi, mutta työantajaliitto ei ollut valmis aidosti neuvottelemaan. Tarkista, että yhteystietosi ovat Oma SuPerissa ajan tasalla ja seuraa SuPerin tiedotusta kaikissa kanavissa.


25.4.2023 Neuvottelut jatkuivat tes-ratkaisun löytymiseksi. Erityisesti palkankorotuksista jatkettiin vääntämistä. Yksityisen sosiaalipalvelualan työvoimapula ei helpotu, jos palkkaero julkiseen nähden kasvaa. Neuvotteluissa keskusteltiin myös työehtosopimuksen tekstiasioista, joissa SuPerin näkökulmasta on edelleen kehitettävää. Neuvotteluja jatketaan perjantaina 28.4.


21.4.2023 Neuvottelut jatkuivat palkankorotusten sekä työehtosopimuksen muiden kysymysten käsittelyllä. Neuvottelut sujuivat ratkaisukeskeisesti, mutta työnantajapuolen palkkatarjous ei ole vielä riittävällä tasolla. Lisäksi yksittäiset työehtosopimuksen tekstikysymykset ovat ratkaisematta. Neuvottelu-aikaa on vielä noin viikko jäljellä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 25.4.


17.4.2023 Neuvottelut jatkuivat yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Keskustelua käytiin kaikista auki olevista kysymyksistä ja etenkin palkankorotuksista. Työnantajaliiton tarjous on vielä kaukana SuPerin ja Sote ry:n vaatimasta tasosta, jolla vain varmistettaisiin riittävät palkankorotukset verrattuna julkisen sektorin vastaavaa työtä tekeviin työntekijöihin. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 21.4.


11.4.2023 Neuvottelut jatkuivat hyvässä hengessä. Asialistalla olivat palkankorotukset ja myös tekstimuutoksista keskusteltiin. Pientä edistymistä on tapahtunut, mutta edelleen osapuolet ovat kaukana toisistaan. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ei voida samasta työstä maksaa reilusti pienenpää palkkaa kuin julkisella puolella vastaavaa työtä tekevillä. Palkka-asia on neuvottelujen etenemisen kannalta suurin kiistakysymys. Neuvotteluja jatketaan 17.4.


31.3.2023 SuPer ja Sote ry irtisanoi työehtosopimuksen päättymään 30.4, kun palkankorotuksista ei päästy yhteisymmärrykseen maaliskuun loppuun mennessä. Työnantajapuolella ei ollut vielä valmiutta pitää kiinni aiemmin sovitusta kirjauksesta, jonka mukaan perusteetonta palkkaeroa julkisen sektorin ja yksityisen välillä pienennetään. Työnantajaliitto Hali ry:n tarjous olisi kasvattanut palkkaeroa. SuPer ei voi hyväksyä matalapalkka-alan syntymistä sote-sektorin sisälle. Samasta työstä on maksettava samaa palkkaa sektorista riippumatta.

Irtisanomisilmoituksen lisäksi perjantain 31.3. neuvotteluissa esitettiin SuPerin ja Sote ry:n tekstitavoitteet seuraavalle sopimuskaudelle. Näin ollen palkkaneuvottelujen lisäksi neuvotellaan myös työehtosopimuksen tekstitavoitteista, kuten työajoista ja vuosilomakysymyksistä. Työnantajaliitto esitti myös omat heikennysesityksensä.

Työehtosopimus on voimassa vielä huhtikuun ajan, jonka aikana pyritään saamaan neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Jos sopimus ei synny huhtikuun loppuun mennessä, alkaa toukokuun alusta sopimukseton tila, joka tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksen määräyksiä tulee vielä noudattaa, mutta silloin olisi mahdollista aloittaa esimerkiksi työtaistelutoimia. Tavoitteena on kuitenkin saada työehtosopimus sovittua neuvottelupöydässä huhtikuun aikana.  

Lue myös mediatiedote


28.3.2023 Neuvottelut kuluvan sopimuskauden toisen vuoden palkankorotuksista jatkuivat. Hyvässä hengessä käydyissä neuvotteluissa ei löytynyt vieläkään yhteistä säveltä. Palkkaratkaisu yritetään vielä saada neuvoteltua perjantaina 31.3. Jos työnantajapuolelta ei löydy riittävästi ymmärrystä yksityisen sosiaalipalvelualan palkkakuopan korjaamiseksi, joudutaan työehtosopimus irtisanomaan perjantaina. Tässä tilanteessa neuvotteluja jatkettaisiin sopimuksen vielä ollessa voimassa eli ainakin huhtikuun ajan.


21.3.2023 Neuvottelut palkankorotuksista jatkuivat hyvässä hengessä. Palkankorotusten tasosta SuPer/Sote ry ja työnantajaliitto ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 28.3.


14.3.2023 Neuvottelut palkankorotuksista jatkuivat. Työntekijäpuoli esitteli palkankorotusesityksensä ja perusteet niille. Palkkaeron umpeen kurominen julkiseen sektoriin nähden on työvoiman saatavuuden näkökulmasta ehdottoman tärkeää. Osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan. Palkkaratkaisu on saatava aikaan maaliskuun loppuun mennessä. Jos tähän ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään huhtikuun loppuun. Seuraavan kerran neuvotellaan 21.3.
Katso myös video aiheesta


8.3.2023 Neuvottelut palkkaratkaisun löytämiseksi yksityiselle sosiaalipalvelualalle jatkuivat. Neuvottelut sujuvat hyvässä hengessä, mutta osapuolet ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat 14.3.


27.2.2023 Palkkaneuvottelut jatkuivat keskustelulla palkankorotusmalleista. Merkittävää etenemistä ei vielä ole tapahtunut. Seuraavan kerran neuvotellaan 8.3.


15.2.2023 Sostes-palkkaneuvottelut jatkuivat. Työntekijä- ja työantajapuoli yrittivät löytää yhteistä näkemystä palkankorotusten suuruudesta ja jakotavoista sekä kohdentamisesta. Keskustelua käytiin paljon myös saatavuusongelman näkökulmasta. Neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa, joten aikaa yhteisymmärryksen löytämiseen vielä on. Neuvottelut jatkuvat 27.2. Palkkaneuvottelujen takaraja on maaliskuun loppu.


31.1.2023 Neuvottelut käynnistyivät 31. tammikuuta tunnustelevissa merkeissä. Tulevista palkankorotuksista on tarkoitus sopia viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Jos palkankorotuksista ei päästä siihen mennessä yhteisymmärrykseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä. Seuraava neuvottelu on 15.2. 


Kesällä 2022 solmittiin Yksityisen sosiaalipalvelualalle (SOSTES) kaksivuotinen työehtosopimus, jossa vuoden 2023 palkankorotusten suuruus jäi auki. Työntekijäjärjestöt halusivat nähdä ensin, millainen julkisen sektorin sote-sopimuksesta syntyy. Sopimuksessa on vanhastaan kirjaus, jonka mukaan palkkaeroa julkiseen puoleen on kurottava umpeen.

SOSTESin neuvottelupöydässä seurataan myös teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluita, sillä niiden lopputulos vaikuttaa kuntapuolen tuleviin palkankorotuksiin.