SOSTES: palkkaneuvottelut 2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan (SOSTES) vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan nyt

31.3.2023 SuPer ja Sote ry irtisanoi työehtosopimuksen päättymään 30.4, kun palkankorotuksista ei päästy yhteisymmärrykseen maaliskuun loppuun mennessä. Työnantajapuolella ei ollut vielä valmiutta pitää kiinni aiemmin sovitusta kirjauksesta, jonka mukaan perusteetonta palkkaeroa julkisen sektorin ja yksityisen välillä pienennetään. Työnantajaliitto Hali ry:n tarjous olisi kasvattanut palkkaeroa. SuPer ei voi hyväksyä matalapalkka-alan syntymistä sote-sektorin sisälle. Samasta työstä on maksettava samaa palkkaa sektorista riippumatta.

Irtisanomisilmoituksen lisäksi perjantain 31.3. neuvotteluissa esitettiin SuPerin ja Sote ry:n tekstitavoitteet seuraavalle sopimuskaudelle. Näin ollen palkkaneuvottelujen lisäksi neuvotellaan myös työehtosopimuksen tekstistavoitteista, kuten työajoista ja vuosilomakysymyksistä. Työnantajaliitto esitti myös omat heikennysesityksensä.

Työehtosopimus on voimassa vielä huhtikuun ajan, jonka aikana pyritään saamaan neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi. Jos sopimus ei synny huhtikuun loppuun mennessä, alkaa toukokuun alusta sopimukseton tila, joka tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksen määräyksiä tulee vielä noudattaa, mutta silloin olisi mahdollista aloittaa esimerkiksi työtaistelutoimia. Tavoitteena on kuitenkin saada työehtosopimus sovittua neuvottelupöydässä huhtikuun aikana.  

Lue myös mediatiedote


28.3.2023 Neuvottelut kuluvan sopimuskauden toisen vuoden palkankorotuksista jatkuivat. Hyvässä hengessä käydyissä neuvotteluissa ei löytynyt vieläkään yhteistä säveltä. Palkkaratkaisu yritetään vielä saada neuvoteltua perjantaina 31.3. Jos työnantajapuolelta ei löydy riittävästi ymmärrystä yksityisen sosiaalipalvelualan palkkakuopan korjaamiseksi, joudutaan työehtosopimus irtisanomaan perjantaina. Tässä tilanteessa neuvotteluja jatkettaisiin sopimuksen vielä ollessa voimassa eli ainakin huhtikuun ajan.


21.3.2023 Neuvottelut palkankorotuksista jatkuivat hyvässä hengessä. Palkankorotusten tasosta SuPer/Sote ry ja työnantajaliitto ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 28.3.


14.3.2023 Neuvottelut palkankorotuksista jatkuivat. Työntekijäpuoli esitteli palkankorotusesityksensä ja perusteet niille. Palkkaeron umpeen kurominen julkiseen sektoriin nähden on työvoiman saatavuuden näkökulmasta ehdottoman tärkeää. Osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan. Palkkaratkaisu on saatava aikaan maaliskuun loppuun mennessä. Jos tähän ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään huhtikuun loppuun. Seuraavan kerran neuvotellaan 21.3.
Katso myös video aiheesta


8.3.2023 Neuvottelut palkkaratkaisun löytämiseksi yksityiselle sosiaalipalvelualalle jatkuivat. Neuvottelut sujuvat hyvässä hengessä, mutta osapuolet ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Neuvottelut jatkuvat 14.3.


27.2.2023 Palkkaneuvottelut jatkuivat keskustelulla palkankorotusmalleista. Merkittävää etenemistä ei vielä ole tapahtunut. Seuraavan kerran neuvotellaan 8.3.


15.2.2023 Sostes-palkkaneuvottelut jatkuivat. Työntekijä- ja työantajapuoli yrittivät löytää yhteistä näkemystä palkankorotusten suuruudesta ja jakotavoista sekä kohdentamisesta. Keskustelua käytiin paljon myös saatavuusongelman näkökulmasta. Neuvottelut ovat vielä alkuvaiheessa, joten aikaa yhteisymmärryksen löytämiseen vielä on. Neuvottelut jatkuvat 27.2. Palkkaneuvottelujen takaraja on maaliskuun loppu.


31.1.2023 Neuvottelut käynnistyivät 31. tammikuuta tunnustelevissa merkeissä. Tulevista palkankorotuksista on tarkoitus sopia viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Jos palkankorotuksista ei päästä siihen mennessä yhteisymmärrykseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä. Seuraava neuvottelu on 15.2. 


Kesällä 2022 solmittiin Yksityisen sosiaalipalvelualalle (SOSTES) kaksivuotinen työehtosopimus, jossa vuoden 2023 palkankorotusten suuruus jäi auki. Työntekijäjärjestöt halusivat nähdä ensin, millainen julkisen sektorin sote-sopimuksesta syntyy. Sopimuksessa on vanhastaan kirjaus, jonka mukaan palkkaeroa julkiseen puoleen on kurottava umpeen.

SOSTESin neuvottelupöydässä seurataan myös teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluita, sillä niiden lopputulos vaikuttaa kuntapuolen tuleviin palkankorotuksiin.