Hinnoittelukohtia ja peruspalkkoja hyvinvointialueilla

Hoitoalan ammattitehtävät

Liite 1 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö
(Hinnoittelukohta 01H01040)

Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi lähihoitaja ja vastaavat aiemmat koulutusnimikkeet, kuulontutkija, lääkintävahtimestari, sairaankuljettaja sekä vastaava hoitaja ja muut em. vastaavana toimivat.

Tätä hinnoittelukohtaa sovelletaan myös vastaanottohoitajaan, terveyskeskus-, vastaanotto- tai osastoavustajaan ja osastonsihteeriin, jolta edellytetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tai muun alan ammatillista perustutkintoa tai aikaisempaa ammatillista tutkintoa.

Soveltamisohje: Lähihoitajaa vastaavia aiempia koulutusnimikkeitä ovat apuhoitaja, perushoitaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, hammashoitaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, kehitysvammaisten hoitaja, kuntohoitaja, jalkojenhoitaja ja kodinhoitaja.

Peruspalkka
1.6.2023 alkaen 2 167,04 €
 

Sosiaalihuollon ammattitehtävät

LIITE 2 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö, lääkehuollon henkilöstö sekä terveydenhuollon eräät erityisammattiryhmät
(Hinnoittelukohta 02SOS06A)

Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat hoidon-, huolenpidon-, kasvatuksen- ja kuntoutuksen tehtävistä. Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa.

Peruspalkka
1.6.2023 alkaen 2 167,04 €
 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan peruspalvelutehtävät

LIITE 2 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveyshuollon peruspalveluhenkilöstö, lääkehuollon henkilöstö sekä terveydenhuollon eräät erityisammattiryhmät
(Hinnoittelukohta 02PER010)

Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi asuntolanhoitaja, kotiavustaja, asuntola-apulainen, erityisavustaja/henkilökohtainen avustaja, hoiva-avustaja, hoito-/osastoapulainen, kylvettäjä, laitosapulainen, sairaala-apulainen, tutkimusapulainen, välinehuoltaja, laitoshuoltaja, sairaalahoitaja, vanhustyötekijä ja yövalvoja/-vartija.

Peruspalkka
1.6.2023 alkaen 1 911,14 €