Palkat

Palkan muodostuminen hyvinvointialueella

Hyvinvointialueella palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavista henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä sekä tulospalkkiosta. Näiden lisäksi on myös muita palkanosia, kuten kertapalkkio sekä rekrytointi-, kieli- ja syrjäseutulisä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksessa eli SOTE-sopimuksessa on määritelty kunkin tehtävän vähimmäis- eli peruspalkka, jota työntekijälle tulee vähintään maksaa. Usein tehtäväkohtainen palkka on kuitenkin suurempi kuin palkkahinnoittelun mukainen peruspalkka.

Palkan määräytymisen yhtenä perusteena on tehtävien vaativuus. Tehtäväkohtaista palkkaa maksetaan sanan mukaisesti tehtävästä sen vaativuuden perusteella. Tehtävien vaativuuden arvioimiseksi työnantaja on luonut yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän.

Työkokemuslisä hyvinvointialueella

Työkokemuslisän perusta on palvelusaika. Työkokemuslisää maksetaan 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta viiden hyväksi luettavan palvelusvuoden jälkeen ja 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta kymmenen vuoden hyväksi luettavan palvelusvuoden jälkeen.  

Työkokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi lasketaan myös palvelu toisen työnantajan palveluksessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Asiaan ei vaikuta lähihoitajan tehtävänimike (esim. ohjaaja). Samasta ammattialasta katsotaan olevan olennaista hyötyä. Kyseinen tulkintamuutos koskee 1.6.2015 tai sen jälkeen alkavia palvelussuhteita.

Mikä kerryttää työkokemuslisää?
1.    virka- tai työsuhde ao. hyvinvointialueella (kaikki ko. työnantajalla tehty työ)
2.    muun työnantajan palveluksessa tehty työ, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä
3.    yritystoiminta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä

Henkilökohtainen lisähyvinvointialueella

Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena on ammatinhallinta, työssä suoriutuminen ja mahdollisesti muut paikallisesti sovitut kriteerit. Henkilökohtainen lisä maksetaan euromääräisenä ja se kuuluu varsinaiseen palkkaan.

Katso myös

Tarkista palkkalaskelmasi