Palkat

Palkan muodostuminen kuntasektorilla

Kuntasektorilla palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mahdollisesti maksettavista henkilökohtaisesta lisästä, työkokemuslisästä sekä tulospalkkiosta. Näiden lisäksi on myös muita palkanosia, kuten kertapalkkio sekä rekrytointi-, kieli- ja syrjäseutulisä.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on määritelty kunkin tehtävän vähimmäis- eli peruspalkka, jota työntekijälle tulee vähintään maksaa. Usein tehtäväkohtainen palkka on kuitenkin suurempi kuin palkkahinnoittelun mukainen peruspalkka.

Kuntasektorilla palkan määräytymisen yhtenä perusteena on tehtävien vaativuus. Tehtäväkohtaista palkkaa maksetaan sanan mukaisesti tehtävästä sen vaativuuden perusteella. Tehtävien vaativuuden arvioimiseksi työnantaja on luonut yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän.

Työkokemuslisä kuntasektorilla

Työkokemuslisän perusta on palvelusaika. Työkokemuslisää maksetaan kuntasektorilla 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta viiden hyväksi luettavan palvelusvuoden jälkeen ja 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta kymmenen vuoden hyväksi luettavan palvelusvuoden jälkeen.  

Työkokemuslisään oikeuttavaksi ajaksi lasketaan palvelu toisen työnantajan palveluksessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Asiaan ei vaikuta lähihoitajan tehtävänimike (esim. varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, koulunkäynninohjaaja). Samasta ammattialasta katsotaan olevan olennaista hyötyä. Kyseinen KVTES:n tulkintamuutos koskee 1.6.2015 tai sen jälkeen alkavia palvelussuhteita.

Mikä kerryttää työkokemuslisää?
1.    virka- tai työsuhde ao. kuntaan/kuntayhtymään (kaikki ko. kunnassa tehty työ)
2.    muun työnantajan palveluksessa tehty työ, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä
3.    yritystoiminta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä

Henkilökohtainen lisä kuntasektorilla

Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena on ammatinhallinta, työssä suoriutuminen ja mahdollisesti muut paikallisesti sovitut kriteerit. Henkilökohtainen lisä maksetaan euromääräisenä ja se kuuluu varsinaiseen palkkaan.

Katso myös

Tarkista palkkalaskelmasi