Kuntasektorin hinnoittelukohtia ja peruspalkkoja

Hoitoalan ammattitehtävät

Liite 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö
(Hinnoittelukohta 03H01040)

Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi lähihoitaja ja vastaavat aiemmat koulutusnimikkeet, kuulontutkija, lääkintävahtimestari, sairasautonkuljettaja, sairaankuljettaja sekä vastaava hoitaja ja muut em. vastaavana toimivat.

Tätä hinnoittelukohtaa sovelletaan myös vastaanottohoitajaan, terveyskeskus-, vastaanotto- tai osastoavustajaan ja osastonsihteeriin, jolta edellytetään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tai muun alan ammatillista perustutkintoa tai aikaisempaa ammatillista tutkintoa.

Soveltamisohje: Lähihoitajaa vastaavia aiempia koulutusnimikkeitä ovat apuhoitaja, perushoitaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, hammashoitaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, kehitysvammaisten hoitaja, kuntohoitaja, jalkojenhoitaja ja kodinhoitaja.

Peruspalkka
1.8.2020 alkaen  2 043,41 €
1.4.2021 alkaen  2 063,84 €

Sosiaalihuollon ammattitehtävät

LIITE 4 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluhenkilöstö, lääkehuollon henkilöstö sekä terveydenhuollon eräät erityisammattiryhmät
(Hinnoittelukohta 04SOS06A)

Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat hoidon-, huolenpidon-, kasvatuksen- ja kuntoutuksen tehtävistä. Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa.

Peruspalkka
1.8.2020 alkaen  2 043,41 €
1.4.2021 alkaen  2 063,84 €

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan peruspalvelutehtävät

LIITE 4 Sosiaalihuollon henkilöstö, sosiaali- ja terveyshuollon peruspalveluhenkilöstö, lääkehuollon henkilöstö sekä terveydenhuollon eräät erityisammattiryhmät
(Hinnoittelukohta 04PER010)

Tähän ryhmään voivat kuulua esimerkiksi asuntolanhoitaja, kotiavustaja, asuntola-apulainen, erityisavustaja/henkilökohtainen avustaja, hoito-/osastoapulainen, kylvettäjä, laitosapulainen, sairaala-apulainen, tutkimusapulainen, välinehuoltaja, laitoshuoltaja, sairaalahoitaja, vanhustyötekijä ja yövalvoja/vartija.

Peruspalkka
1.8.2020 alkaen  1 796,73 €
1.4.2021 alkaen  1 814,70 €

Varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävät (ammattitehtävät)

LIITE 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien työaikaa koskevat erityismääräykset
(Hinnoittelukohta 05VKA054)

Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten hoidon- ja huolenpidon tehtävistä.
Pätevyys: Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa.

Tähän ryhmään voivat kuulua esim. lastenhoitaja ja päivähoitaja.

Peruspalkka
1.8.2020 alkaen  2 082,36 €
1.4.2021 alkaen  2 103,18 €

Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät

LIITE 5 Päivähoidon henkilöstö, koulun hoito-, ohjaus- ja kasvatustyön eräät ammattitehtävät sekä päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien työaikaa koskevat erityismääräykset
(Hinnoittelukohta 05KOU060)

Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat kasvun ja kehityksen auttamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. 

Pätevyys: Ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto taikka ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Tähän ryhmään voivat kuulua esim. koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Peruspalkka
1.8.2020 alkaen  1 942,65 €
1.4.2021 alkaen  1 962,08 €