Kuntasektorin hinnoittelukohtia ja peruspalkkoja

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstö, varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät.

(Hinnoittelukohta 05VKA054)

Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten hoidon tehtävistä. Tehtäviin voi kuulua myös kasvatuksen tehtäviä.
Tehtävään edellytetään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa.

Tähän ryhmään voivat kuulua esim. lastenhoitaja ja päivähoitaja.

Peruspalkka
1.6.2023 alkaen  2 207,45 €

Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät

Varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstö, varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät.

(Hinnoittelukohta 05KOU060)

Tähän ryhmään kuuluvien päätehtävät muodostuvat kasvun ja kehityksen auttamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta. 

Tehtävään edellytetään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa taikka ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

Tähän ryhmään voivat kuulua esim. koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Peruspalkka
1.6.2023 alkaen  2 062,52 €