Työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. SuPer suosittelee tekemään työsopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Työpaikoissa, joissa superilaiset työskentelevät, työsopimukset tehdään työehtosopimuksen mukaan pääsääntöisesti kirjallisena.

Tarkista työsopimus huolellisesti ennen sen allekirjoittamista. Älä allekirjoita sopimusta, jos et ymmärrä jotakin kohtaa tai siinä on virhe. Tarkistuta sopimus tällöin ensin luottamusmiehellä tai ota yhteyttä SuPerin edunvalvontaan.

Työsopimuksella sovitaan ehdot, joilla työntekijä tulee työnantajan palvelukseen.

Työsopimuksessa pitää olla ainakin:

  • työnantajan ja työntekijän nimet
  • työsopimuksen voimassaoloaika (toistaiseksi voimassa vai määräaikainen työsopimus)
  • määräaikaisessa työsopimuksessa työsuhteen kesto
  • työaika
  • työtehtävät ja työntekopaikka
  • koeajan pituus, mikäli koeajasta on sovittu
  • palkka ja palkanmaksupäivä
  • noudatettava työehtosopimus.

Työnantajan pitää selvittää työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisesti. Erillistä selvitystä ei kuitenkaan tarvita, mikäli kirjallinen työsopimus sisältää tiedot työsuhteen keskeisistä ehdoista.

Selvitys on annettava, jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva tai yli kuukauden pituinen määräaikainen sopimus. Selvitys on annettava myös silloin, jos työntekijä tekee samalle työnantajalle toistuvasti samoin ehdoin alle kuukauden pituisia määräaikaisia sopimuksia.

Lue lisää: