Työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. SuPer suosittelee tekemään työsopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti. Työpaikoissa, joissa superilaiset työskentelevät, työsopimukset tehdään työehtosopimuksen mukaan pääsääntöisesti kirjallisena.

Tarkista työsopimus huolellisesti ennen sen allekirjoittamista. Älä allekirjoita sopimusta, jos et ymmärrä jotakin kohtaa tai siinä on virhe. Tarkistuta sopimus tällöin ensin luottamusmiehellä tai ota yhteyttä SuPerin edunvalvontaan.

Työsopimuksella sovitaan ehdot, joilla työntekijä tulee työnantajan palvelukseen.

Työsopimuksessa pitää olla ainakin:

  • työnantaja, työntekijä sekä näiden koti- tai liikepaikka
  • työnteon alkamisajankohta
  • työsopimuksen voimassaoloaika (toistaiseksi voimassa vai määräaikainen työsopimus)
  • määräaikaisessa työsopimuksessa työsuhteen kesto sekä määräaikaisuuden peruste
  • työaika
  • työtehtävät ja työntekopaikka
  • koeajan pituus, mikäli koeajasta on sovittu
  • palkka ja palkanmaksupäivä
  • noudatettava työehtosopimus.

Työnantajan pitää selvittää työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisesti. Erillistä selvitystä ei kuitenkaan tarvita, mikäli kirjallinen työsopimus sisältää tiedot työsuhteen keskeisistä ehdoista.
 

Lue lisää: