Eläkkeet

Jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä ja eläkettä kertyy yhtäläisesti eri ikäisille. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa otettiin käyttöön otettiin uusia eläkemuotoja. Eläkeuudistus koskee lain voimaantulon jälkeen kertyviä eläkkeitä.

Aikaisempi eläkeuudistus toteutettiin 1.1.2005, jonka jälkeiseltä ajalta eläkettä karttuu kaikista eläke-ehdot täyttävistä 18−67 ikävuosina kertyneistä työansioista. Tämä uudistus koski niin valtiota, kuntia kuin yksityistä sektoria ja sillä yhtenäistettiin eri alojen eläketurvaa eläkekustannusten hillitsemiseksi.

Perustieto eläkkeistä saat tyoelake.fi-sivustolta, jossa voit laskea arvion tulevan eläkkeesi määrästä.

Lue lisää:

Vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläke
Työttömyyseläke
Eläkelait
Eläkelaitokset