Peruspalkka

Palkka on työnantajan maksama korvaus työn tekemisestä. Superilaisilla palkka muodostuu harvoin pelkästä tehtäväkohtaisesta palkasta. Monilla superilaisilla erilaiset lisät ovat olennainen osa ansioita.

Palkan määräytymiseen vaikuttaa se, työskenteleekö työntekijä yksityisellä vai julkisella sektorilla ja mitä työehtosopimusta noudatetaan.

Tutustu omalla työpaikallasi noudatettavaan työehtosopimukseen. Jos sinulla on kysyttävää palkkaasi liittyen, ota yhteyttä työpaikan palkanlaskentaan ja omaan luottamusmieheesi.

Hoitoalan peruspalkat

Kaikilla superilaisten sopimusaloilla on käytössä työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Kaikissa superilaisten työehtosopimuksissa on niin sanottu taulukkopalkka, jota on vähintään maksettava esimerkiksi lähihoitajan tehtävissä työskentelevälle työntekijälle. Käytännössä tehtäväkohtainen palkka voi kuitenkin olla muuta kuin taulukkopalkka. Eri työehtosopimusten palkkausjärjestelmät poikkeavat hyvin paljon toisistaan, joten kysy tarvittaessa lisätietoja luottamusmieheltäsi.

Tutustu myös Lisät osana palkkaa -sivuun!

 


Hyvinvointialueen palkat (SOTE-sopimus)


01H01040 (hoitoalan ammattitehtävät) 1.6.2023 alkaen 2 167,04 €
02SOS06A (sosiaalihuollon ammattitehtävät) 1.6.2023 alkaen 2 167,04 €
02PER010 (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan peruspalvelutehtävät) 1.6.2023 alkaen 1 911,14 €

Tarkemmat palkkahinnoittelukohtien kuvaukset löytyvättästä.


Kunta-alan palkat (KVTES)

Kunta-alalla palkan määräytymisen perusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus.

Kunta-alalla noudatettavassa työehtosopimuksessa (KVTES) on määritelty kunkin tehtävän vähimmäis- eli peruspalkka, jota työntekijälle tulee vähintään maksaa. Jokainen kuntatyönantaja määrittelee omantasoisensa tehtäväkohtaisen palkan tehtävän vaativuusjärjestelmän (TVA) mukaisesti. Kysy lisätietoja luottamusmieheltäsi ja palkkahallinnosta.

Kunta-alalla lähihoitaja työskentelee esimerkiksi seuraavissa hinnoittelukohdissa, joiden vähimmäisperuspalkka 1.10.2022 lukien on:

030HOI040 (hoitoalan ammattitehtävät) 1.4.2021 alkaen 2063,84
04SOS06A (sosiaalihuollon ammattitehtävät) 1.4.2021 alkaen 2063,84
05VKA054 (varhaiskasvatuksen hoito- ja huolenpitotehtävät) 1.10.2022 alkaen 2159,93 
05KOU060 (koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja) 1.10.2022 alkaen 2018,12 


Yksityisen sektorin palkat

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES)

Pääkaupunkiseudulla lähihoitajalle maksetaan vähintään palkkaluokkaa G20C, joka on 2300,24 € kuukaudessa 1.9.2023 lukien.
Muualla Suomessa lähihoitajalle maksetaan vähintään palkkaluokkaa G20C, joka on 2268,48  kuukaudessa 1.9.2023 lukien.

Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES)

Lähihoitajan työstä maksetaan vaativuusryhmä 3:n mukaista palkkaa, joka on vähintään:

1.6.2023 lukien: VR 3 pääkaupunkiseudulla 2276,11 €
1.6.2023 lukien: VR 3 muualla Suomessa 2218,79 €

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES)

Työntekijä sijoitetaan oikeaan palkkaryhmään, jossa on määritelty vähimmäisperuspalkka. Palkkaryhmässä noudatetaan palkkaporrastusta. Työntekijän peruspalkan tasoon palkkaryhmässä vaikuttaa tehtävien vaativuus, ammattitaito ja työsuoritus.

AVAINTES:n mukaiset vähimmäisperuspalkat lähihoitajan tehtävissä 1.6.2023 lukien:

HOC (hoitoalan ammattitehtävät) 2137,78
SOI (sosiaalipalvelujen muut ammattitehtävät) 2137,78

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

1.12.2022 lukien työntekijöiden peruspalkkoja tai siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan 3,75 %:n yleiskorotuksella.
1.8.2023 lukien työntekijöiden peruspalkkoja tai siihen rinnastettavia kuukausipalkkoja korotetaan 3,1 %:n yleiskorotuksella.

Seure henkilöstöpalvelut oy (SEURETES)

1.12.2022 lukien tuntipalkkoja korotetaan 3,5 prosenttia 1.6.2023 lukien tuntipalkkoja korotetaan 1,9 prosenttia.

Terveydenhuollon henkilöstö: Lähihoitaja (HOC)
vähimmäistuntipalkka
1.6.2023 lukien 15,38 €

Varhaiskasvatuksen henkilöstö: Lastenhoitaja, lähihoitaja (SOI)
vähimmäistuntipalkka
1.6.2023 lukien 14,69 €
 


Tarkista palkkalaskelmasi

Opi tarkistamaan palkkalaskelmasi, katso Teen työni – ansaitsen palkkani -videot.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä luottamusmieheesi. Jos työsuhteen ehtoihin liittyvä asiasi vaatii erityisosaamista, ota yhteyttä SuPerin edunvalvontayksikköön. 

Täytä edunvalvontayksikön yhteydenottolomake.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin.