Yksityisyyden suoja

Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän henkilötietoja, jotka ovat välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia. Tiedot pitää ensisijaisesti kerätä työntekijältä itseltään.

Huumetestit

Työnantaja voi edellyttää huumetestausta työhönotossa, jos asia on kirjattu työpaikan päihdeohjelmaan ja käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa. Työnantajan tulee osoittaa testaukselle työelämän tietosuojalaista löytyvä peruste.

Huumetestaus työsuhteen aikana edellyttää perusteltua epäilystä esimerkiksi huumausaineen käytöstä työaikana. 

Kameravalvonta

Työnantaja saa toteuttaa kameravalvontaa käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden, muiden tiloissa oleskelevien ja omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi laissa säädettyjen rajoitteiden puitteissa. 

Kameravalvonnan käyttö on määritelty yksityisyydensuojalaissa, ja käyttö vaatii käsittelyn yhteistoimintaneuvotteluissa. Kameravalvonnalla ei saa puuttua työntekijän yksityisyyteen enemmän kuin on välttämätöntä. Työpaikalla pitää olla merkinnät valvonnasta. 

Luottotiedot

Työnantajalla on myös mahdollisuus saada työntekijän luottotietoja, esimerkiksi jos työhön pääsääntöisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa. Työntekijälle pitää kertoa, kun työtehtävään liittyy luottotietojen selvittäminen. Työnantaja vastaa selvityksen kustannuksista.

Sähköposti

Poikkeustilanteessa työnantajalla on oikeus hakea ja avata työntekijän sähköpostista itselleen kuuluvat viestit. Näin on kuitenkin vain, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.  Sähköpostien tarkastelusta on annettava työntekijälle viiveettä kirjallinen selvitys.

Terveystiedot

Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella osallistuvat työsuhdetta koskeviin päätöksiin. Työterveyshuolto ei saa luovuttaa terveystietoja työnantajalle, vaan ainoastaan tiedon siitä, onko työntekijä tehtävään soveltuva.

Lue lisää: