• Luottamusmiehen irtisanomissuoja

  Luottamusmiehellä on korotettu irtisanomissuoja. Luottamusmiestä ei saa irtisanoa, ellei niiden työntekijöiden enemmistö, joita luottamusmies edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Luottamusmiestä ei myöskään saa irtisanoa tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla, ellei työ pääty kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

 • Luottamusmiehen korvaus

  Tarkasta työehtosopimuksestasi korvausta koskevat määräykset.

 • Luottamusmiehen tietojen saanti

  Luottamusmiehellä on oikeus saada tilastotietoja työntekijöiden lukumäärästä, ansiotasosta ja sen kehityksestä, jos näitä tietoja on kerätty kunnan käyttöön. Lisäksi hänellä on oikeus tarkistaa SuPeriin kuuluvien jäsentensä työsopimukset, joista ilmenee työsuhteen kesto ja määräaikaisuuden peruste.

  Oikeudesta tietojensaantiin on sovittu eri työehtosopimuksissa keskenään eri tavoin.

 • Luottamusmieskorvaus

  Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta työajan ulkopuolella suoritetuista luottamusmiestehtävistä hänen työpaikkansa työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Tarkasta viimeisimmät luottamusmieskorvaukset työehtosopimuksesta.

 • Luottamusmiesvaalit

  Luottamusmiesvaaleista on sovittu työehtosopimuksissa keskenään eri tavoin. Mikäli olet kiinnostunut luottamusmiehen tehtävästä, ota yhteyttä omaan ammattiosastoosi.

 • Luottamustehtävien hoitamiseen tarvittavat välineet ja tilat

  Luottamusmiehellä on oikeus käyttää työpaikalla olevia tavanomaisia toimistovälineitä ja -kalusteita. Lisäksi on annettava lukittava säilytystila ja keskusteluja varten kullakin kerralla tähän tarkoitukseen sopiva paikka.
  Pääluottamusmiehellä on lisäksi oikeus käyttää työpaikalla yleisesti käytössä olevia atk-laitteita ja niihin liitettyjä ohjelmia sekä internet-yhteyttä (sähköpostia).
  Kunnan koko, pääluottamusmiehen tehtävien laajuus ja tehtävien edellyttämät tarpeet ja ajankäyttö on syytä ottaa huomioon paikallisessa sopimuksessa, esim. puhelimen hankinta ja korvaaminen.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »