Suodata hakutuloksia valitsemalla jokin seuraavista:

 • Kuka vastaa sijaisena toimivan opiskelijan työstä?

  Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Jos palkattava opiskelija on ulkomaalainen, on työnantajan arvioitava myös hänen kielellinen valmiutensa toimia tehtävässä.

  Opiskelijan ja muidenkin ammattihenkilöiden vastuulla on, ettei opiskelija tee tehtäviä, joita hän ei osaa.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Mitä työtehtäviä opiskelija voi tehdä?

  Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet. Lisäksi työnantajan on varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksyttävästi. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, terveydenhuollon toimintayksikön on itse arvioitava edellä mainitut seikat.

  Sijaisena toimiva terveydenhuollon opiskelija voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen, jos hän on suorittanut lääkehoidon opinnot ja antanut työpaikalla tarvittavat näytöt eli opiskelijan osaaminen on varmistettu.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla
 • Voiko opiskelija toimia sijaisena?

  Sosiaali- ja terveydenhuollossa on hyvin yleistä, että alan opiskelijat tulevat sijaistamaan pitkäaikaisen henkilökunnan lomia ja muita poissaoloja. Lähihoitajaopiskelija voi toimia sijaisena lähihoitajan tehtävissä ja usein tämä kesätyö tarjoaa myös opiskelijalle mahdollisuuden syventää omaa osaamistaan ja harjoitella teoriassa opittuja taitoja käytännössä.

  Vaikka työsuhteessa toimiva opiskelija ei olekaan valmis ammattihenkilö, hänet voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen niiltä osin, kun hän tekee välitöntä asiakastyötä.

  Jaa somessa tai lähetä sähköpostilla

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Ohjeet koronaan liittyen:
www.superliitto.fi/korona

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »