• Kuka maksaa työhöntulotarkastuksen?

  Työhöntulotarkastus on työnantajan määräämä tarkastus, jolloin työnantaja maksaa tarkastuksesta muodostuvat kustannukset.

 • Missä tapauksissa työhöntulotarkastukseen on mentävä?

  Työntekijän on osallistuttava työhöntulotarkastukseen, jos työnantaja edellyttää sitä. Työhöntulotarkastuksen läpäiseminen voi olla erillisenä työsopimuksen ehtona.

 • Onko työhöntulotarkastus palkallista aikaa?

  KVTES / AVAINTES:

  Työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu vapaa-aikana. Niihin liittyvää mahdollista matka-aikaa ei lueta työajaksi. Mikäli matka-aika ajoittuu työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä.

  SOSTES:

  Työntekijän käynnit uuden työn edellyttämissä tai muissa lakisääteisissä lääkärintarkastuksissa luetaan työajaksi. Tällöin työnantaja maksaa välttämättömät matkakustannukset.

  TPTES:

  Seuraavissa tarkastuksissa käynti on työajaksi luettavaa aikaa:

  Työntekijä käy lakisääteisissä terveystarkastuksissa tai työterveyshuollon suunnitelmassa hyväksytyissä tarkastuksissa. Työaikaa ovat myös nuorten työntekijöiden suojelusta annetussa laissa tarkoitetut tutkimukset, tartuntatautilain tai muun lain edellyttämät tutkimukset, joihin työnantaja lähettää työntekijän. Lisäksi sellaiset tutkimukset ovat työaikaa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä yrityksen sisällä toisiin työtehtäviin.

  Työntekijälle, joka lähetetään edellisessä kappaleessa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai näiden jälkitarkastukseen, työnantaja suorittaa myös korvauksen välttämättömistä matkakustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, työnantaja maksaa myös päivärahan.
  Tarkastukset on järjestettävä työajan tarpeetonta menetystä välttäen ja niistä on ilmoitettava etukäteen työnantajalle.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »