• Milloin työmatka on työaikaa?

  - Työvuoron aikana työnantajan määräyksestä tehtävät matkat.
  - Työpisteestä toiseen kulkeminen työpäivän kuluessa.
  - Työaika alkaa ensisijaisesta työn suorittamispaikasta tai toimistolta, josta haetaan työn suorittamiseen liittyvät välttämättömät työvälineet tai työmääräykset.
  - Potilaan/asiakkaan saattaminen on työaikaa, mutta paluumatka ei ole työaikaa. Kuitenkin jos työntekijä käyttää työaikaa matkustamiseen ei hänen työaikaansa tämän vuoksi pidennetä eli teetetä tunteja takaisin.

 • Työmatkan yleinen määritelmä

  Työmatkana pidetään matkaa, jota voidaan pitää työsuorituksena. Työmatka on matka, jonka työntekijä tekee työnantajan määräyksestä tai joka kuuluu työntekijän työnkuvaan (esimerkiksi kotihoito).

  Työntekijän kodin ja työpaikan välinen matka ei ole työaikaa, eikä siitä makseta matkakorvauksia.
  Työntekijän omaehtoinen poikkeaminen työmatkan aikana esim. kaupassa ei muodosta työnantajalle velvollisuutta suorittaa matkakorvauksia.

  Jos työpäivä päättyy tai alkaa muualla kuin ensisijaisessa työpaikassa ja sieltä matka kotiin on pidempi kuin normaali työmatka kodista ensisijaiselle työpisteelle on työnantaja velvollinen korvaamaan normaalia matkaa pidemään osuuden työntekijälle.

 • Työnantaja on määrännyt lääkäriin kesken työpäivän, korvataanko kulut?

  Lääkärissä käynti on työajalla ja työnantajan määräyksestä. Työntekijän työaikaa ei pidennetä (teetetä takaisin) tällaisen käynnin vuoksi ja palkkaa ei vähennetä. Lisäksi kyseessä on työnantajan määräämä käynti, jonka vuoksi työnantaja on velvollinen korvaamaan matkakustannukset.

 • Työnantajan määräyksestä siirtyminen työpäivän aikana toiseen työpisteeseen

  Matkustaminen on työaikaa ja työnantaja on velvollinen korvaamaan matkakustannukset.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »