• Onko työnantajalla velvollisuus kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti?

    Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

    Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

    Yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa, että toisiinsa nähden vertailukelpoisia työntekijöitä kohdellaan samanlaisissa tilanteissa yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöstä johtuvasta syystä. Eriarvoiseen asemaan asettamiselle täytyy olla olemassa hyväksyttävä työhön liittyvä peruste.

    Työnantajalla on työnjohtovaltansa perusteella oikeus työlainsäädännön, työehtosopimusten ja työsopimuksen rajoissa määrätä missä ja milloin työtä tehdään sekä miten työtehtävät ja työmenetelmät järjestetään. Työnantajan tulee kuitenkin kohdella työntekijöitä tasapuolisesti työvuorojen suunnittelussa, viikonloppuvapaiden antamisessa ja työntekijöiden toiveiden toteuttamisessa. Tasapuolisesta kohtelusta poikkeamiselle tulee olla perusteltu syy.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »