• Oikeus pyytää itse työkiertoa

  Työntekijä voi esittää työnantajalleen toiveen työkierrosta. Koska työkierto perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, tulee myös työnantajan suostua siihen. Työntekijällä ei ole yksipuolista oikeutta vaatia työkiertoa toteutettavan.

 • Onko työntekijällä oikeus palata omaan työhönsä työkierron päätyttyä?

  Työkierto on määräaikainen järjestely, jonka päätyttyä työntekijä palaa työsopimuksensa mukaiseen työhönsä. Työkierron yksityiskohdista, kuten sen pituudesta ja palkasta, tulee sopia työnantajan kanssa ennen työkierron aloittamista.

 • Työnantajan oikeus määrätä työkiertoon

  Työkierron tulisi aina perustua vapaaehtoisuuteen. Työntekijän työsopimus määrittää ne rajat, joiden puitteissa työnantaja voi työnjohto-oikeutensa nojalla määrätä työntekijän työtehtävistä ja työntekopaikasta.

 • Voiko palkka laskea työkierron takia?

  Työkierron tarkoituksena on syventää työntekijän osaamista työssä oppimisen kautta. Työkierrosta on syytä tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. työkierron kesto ja työkierron ajalta maksettavan palkan määrästä. Lähtökohtana neuvotteluissa kannattaa pitää sitä, ettei palkka ainakaan laskisi, vaikka työkierron aikainen työtehtävä olisi vähemmän vaativa kuin työntekijän oma tehtävä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Käänny esimiehesi, luottamusmiehesi tai ammattiosastosi puheenjohtajan puoleen. Katso myös: apua ongelmatilanteisiin »

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään palvelua. Lähetä kehitysehdotuksesi Usein kysytyt kysymykset -palstaan liittyen sähköisellä lomakkeella »