12.12.2023

EU-tason edunvalvontaa komission sosiaalipalvelualojen sosiaalidialogissa – superilaiset ovat Suomessa alan suurin työntekijäryhmä

SuPer osallistuu EU-tasolla työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun, eli sosiaalidialogiin, Euroopan julkisten palvelualojen ammattiliittojen federaation (European Federation of Public Service Unions EPSU) kautta. Sosiaalidialogia Euroopan käydään komission sekä työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen kesken niin keskitetysti kuin alakohtaisesti noin 40 eri komission hyväksymällä alalla.

Liiton EU-tason edunvalvonnan tavoitteena on vaikuttaa kansainvälisten sopimusten, työlainsäädännön ja poliittisten päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon. SuPer myös seuraa ja ennakoi päätösten vaikutuksia Suomeen ja superilaisten työhön.

Sosiaalipalvelualojen sosiaalidialogikomitea aloittaa työnsä

SuPer osallistuu komission sosiaalidialogiin sairaalasektorin osalta ja nyt uutena 12.12.2023 työnsä aloittavassa sosiaalipalvelualojen sosiaalidialogissa. Superilaiset edustavat suurinta työntekijäryhmää sosiaalipalvelualoilla, esim. vanhustyössä, vammaistyössä sekä päihde- ja mielenterveystyössä. Eurooppalaisen väestön ikääntymisen myötä sosiaalipalvelualojen työntekijöiden määrä ja merkitys tulee vain kasvamaan.

Sosiaalipalvelualojen vuoropuhelua on valmisteltu yhdessä työnantajien kanssa jo 10 vuotta. Kokousta varten on valmisteltu työohjelmaa, jonka perusteella dialogia ryhdytään käymään. Agendalla on mm. työvoimapulaan vastaaminen, EU:n jäsenvaltioiden julkisten hankintojen rahoitus ja työvoiman koulutus, myös täydennyskoulutus.

– Meille on ollut erityisen tärkeää, että työvoimapulasta puhuttaessa huomiota kiinnitetään paitsi sosiaalipalvelualojen houkuttelevuuteen, mutta myös erityisesti nykyisen työvoiman pitoon, toteaa Suomea sosiaalipalvelualojen vuoropuhelussa edustava SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen.

EPSU on kokouksen alla myös nimittänyt puheenjohtajistonsa sosiaalipalvelujen sosiaalidialogikomiteaan. Puheenjohtajana toimii saksalainen Dietmar Erdmeier ja varalla on ruotsalainen Barbro Anderssen. Muut puheenjohtajat tulevat työnantajapuolelta.

SuPerin asiantuntija Leena Kaasisen 12.12. esittämä puhe sosiaalipalvelualojen sosiaalidialogikomiteassa 

Lue lisää: Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö