11.6.2019

Euroopan julkisten palvelualojen ammattijärjestöt kokoontuivat: Reilu tulevaisuus kaikille

Euroopan julkisten palvelualojen ammattijärjestöt kokoontuivat 4.–7. kesäkuuta EPSU:n (European Federation of Public Service Unions) kongressiin, jonka keskeisiä teemoja olivat julkisen sektorin työn ja työntekijöiden oikeudet ja asema tulevaisuudessa.   

SuPerista EPSU:n kongressiin osallistuivat varapuheenjohtaja Jaana Dalén, toiminnanjohtaja Arja Niittynen sekä asiantuntija Leena Kaasinen.

Varapuheenjohtaja Jaana Dalén, miksi on tärkeää, että SuPer on mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa?

–  Ammattiyhdistysliikkeen olemassaolo ja sen ajamat asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä eivätkä toteudu kaikissa Euroopan maissa. On tärkeää olla mukana kansainvälisissä järjestöissä, koska suurin osa työelämän vaatimuksista ja pelisäännöstä saa alkuunsa Eurooppa-tasolta.

– Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan monet muutokset ja jopa heikennykset peilaavat eurooppalaista työelämää. Jäsenten edunvalvonnan kannalta on ensiarvoista olla tietoinen näistä muutoksista, jotta niihin voidaan vaikuttaa, Dalén selvittää. 

Esitys eettisen rekrytoinnin lisäämisestä toimintaohjelmaan

SuPerin varapuheenjohtaja Jaana Dalénin puheenvuoro kongressissa käsitteli eettistä rekrytointia, jota esitettiin lisättäväksi EPSU:n toimintaohjelmaan.

Puheessaan Dalén totesi, että eettisen rekrytoinnin periaatteiden tulee koskea kaikkia työntekijöitä kaikilla aloilla. Jokaisella on oltava oikeus muuttaa paremman elämän ja työelämän perässä.

 – Sosiaali- ja terveydenhuollossa on ollut eettisen rekrytoinnin periaatteita jo pitkään, mutta ongelmana on se, ettei niitä sovelleta. Suomessa ammattiliitot ovat yhdessä työnantajapuolen kanssa käyneet läpi noita menettelytapoja.

–  Eettiseen rekrytointiin kuuluu, että henkilöllä on oltava riittävä koulutus ja osaaminen. Oikeus ja mahdollisuus täydennyskoulutukseen tulee turvata myös kohdemaassa. Myös tutkintojen tunnustaminen on saatava joustavammaksi. Sosiaali- ja terveysalalla riittävä kielitaito on perustyökalu ja osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Työehtoja ei saa polkea eikä rekrytointi saa johtaa myöskään siihen, että lähtömaan kansalaiset jäävät ilman julkisia palveluja. Omaa työvoimapulaa ei saa siirtää muiden maiden kannettavaksi, Dalén tiivistää.

EPSU:n johtoon nousi Norjan Fagfordundetin puheenjohtaja

EPSU:n puheenjohtajaksi valittiin norjalainen Mette Nord. 60-vuotias Nord on Fagforbundetin puheenjohtaja. Taustaltaan hän on perushoitaja ja työskenteli hoivakodissa ennen siirtymistä Fagforbundetin luottamustehtäviin ja sitä kautta myös liiton puheenjohtajaksi.  

Pääsihteerin tehtävään valittiin uudelleen Jan Willem Goudriaan.

SuPerin lisäksi Suomesta kongressiin osallistuivat Tehyn, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:n, Ammattiliitto Pron ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn edustajat. Yhteensä koolla oli yli 550 edustajaa ympäri Euroopan.

European Federation of Public Service Unions EPSU on Euroopan julkisten palvelualojen federaatio. Vuonna 1978 perustettu EPSU edustaa 187 julkisen sektorin ammattijärjestöä ja noin 8 miljoonaa julkisen alan työntekijää Euroopassa. Tavoitteena on edistää julkisten palvelujen roolia Euroopan integraatioprosessissa. Kongressi järjestetään viiden vuoden välein.

Lue myös: Miten SuPer vaikuttaa kansainvälisellä tasolla?