1.8.2019

Sijaisia ei saada − Mitä asialle on tehtävissä?

Superilaiset ovat huolissaan, kun työpaikalle on vaikea saada sijaisia. Vastuu on työnantajan. Työntekijät huolehtivat omista työtehtävistään työsopimuksen mukaisesti.  

Lähtökohtaisesti työntekijä on vastuussa vain siitä, että hän tekee omat työtehtävänsä työvuoronsa aikana. Työvuorojen pitää olla etukäteen tiedossa. Työntekijän ei tarvitse kantaa vastuuta koko palvelusta ja asiakkaista, eikä työntekijä voi vaikuttaa työvoimapulaan. Jos työntekijä havaitsee puutteita tai joku tehtävä jää tekemättä liian vähäisen henkilömäärän vuoksi, siitä pitää ilmoittaa työnantajan ohjeistuksen mukaisesti ainakin esimiehelle. Se riittää.

Työantajalla on vastuu sijaisten hankinnasta

Vastuu sijaisten hankinnasta kuuluu työnantajalle ja työnantajan on hankittava sijainen kaikkiin poissaoloihin. Jos työnantajalla ei ole sijaista poissaolevan työntekijän tilalle, keskustelkaa työyksikössä ja esimiehen kanssa työtehtävistä ja toiminnan organisoimisesta. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan toiminnasta myös poikkeustilanteissa. Laatikaa yksikössä esimiehen hyväksymä ohjeistus sellaisista välttämättömistä tehtävistä, joita ei voi jättää tekemättä. Hoitajat keskittyvät vain hoitotyöhön ja työpaikoille palkattu/palkattava avustava henkilökunta tekee siivous- ja keittiötöitä. Tämä edellyttää sitä, että työtä suunnitellaan uudella tavalla.

Pyytäkää esimiehen laatima lista yhteystiedoista, joihin voitte ottaa yhteyttä hätätilanteessa, esimerkiksi perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kunnan sosiaalipäivystys, avi, poliisi jne.

Huolehdi aina ensin omasta jaksamisestasi. Jos kuitenkin aiot hätätilanteessa tehdä ylitöitä, huolehdi siitä, että sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Tutustu myös: