14.7.2020

Sijaisia ei saada − Mitä asialle on tehtävissä?

Muistutuksena superilaisille: Sijaisten hankinnasta vastuu on työnantajalla. Työntekijät huolehtivat omista työtehtävistään työsopimuksen mukaisesti.  

Ohje:

Lähtökohtaisesti työntekijä on vastuussa vain siitä, että hän tekee omat työtehtävänsä työvuoronsa aikana. Työvuorojen pitää olla etukäteen tiedossa.

Jos havaitset puutteita työpaikallasi, tai jos joku tehtävä jää tekemättä liian vähäisen henkilömäärän vuoksi, ilmoita asiasta työpaikkasi ohjeiden mukaisesti. Se riittää. 

Vastuu sijaisten hankinnasta kuuluu työnantajalle ja työnantajan on hankittava sijainen kaikkiin poissaoloihin. Jos työnantajalla ei ole sijaista poissaolevan työntekijän tilalle, asiasta on keskusteltava esimiehen kanssa. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan toiminnasta myös poikkeustilanteissa. Laatikaa yksikössä esimiehen hyväksymä ohjeistus sellaisista välttämättömistä tehtävistä, joita ei voi jättää tekemättä. Työnantajan tulee tiedottaa poikkeuksesta asiakkaille, jotta työntekijöiden ei tarvitse tuntea syyllisyyttä tilanteesta.

Huolehdi aina ensin omasta jaksamisestasi. Jos kuitenkin aiot hätätilanteessa tehdä ylitöitä, huolehdi siitä, että sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Pyytäkää esimiehen laatima lista yhteystiedoista, joihin voitte ottaa yhteyttä hätätilanteessa.