20.12.2019

Sijaisia ei saada − Mitä asialle on tehtävissä?

Muistutuksena superilaisille: Sijaisten hankinnasta vastuu on työnantajalla. Työntekijät huolehtivat omista työtehtävistään työsopimuksen mukaisesti.  

Ohje:

Lähtökohtaisesti työntekijä on vastuussa vain siitä, että hän tekee omat työtehtävänsä työvuoronsa aikana. Työvuorojen pitää olla etukäteen tiedossa.

Jos työntekijä havaitsee puutteita, tai että joku tehtävä jää tekemättä liian vähäisen henkilömäärän vuoksi, siitä pitää ilmoittaa työnantajan ohjeistuksen mukaisesti, ainakin esimiehelle. Se riittää.

Vastuu sijaisten hankinnasta kuuluu työnantajalle ja työnantajan on hankittava sijainen kaikkiin poissaoloihin. Jos työnantajalla ei ole sijaista poissaolevan työntekijän tilalle, keskustelkaa työyksikössä ja esimiehen kanssa työtehtävistä ja toiminnan organisoimisesta. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan toiminnasta myös poikkeustilanteissa. Laatikaa yksikössä esimiehen hyväksymä ohjeistus sellaisista välttämättömistä tehtävistä, joita ei voi jättää tekemättä. Työnantajan tulee informoida poikkeuksesta asiakkaita, jotta työntekijöiden ei tarvitse tuntea syyllisyyttä tilanteesta.

Huolehdi aina ensin omasta jaksamisestasi. Jos kuitenkin aiot hätätilanteessa tehdä ylitöitä, huolehdi siitä, että sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Pyytäkää esimiehen laatima lista yhteystiedoista, joihin voitte ottaa yhteyttä hätätilanteessa.

Hyvää joulua kaikille superilaisille!

Värityskuva
Tulosta SuPerin värityskuvat Esitteet-sivun alalaidasta.