28.1.2016

Taustaa Pappilanpuiston tilanteeseen

SuPer on nostanut Pihlajalinnan Pappilanpuiston epäkohdat julkisuuteen jäsentemme pyynnöstä. He ovat ottaneet yhteyttä SuPeriin lukuisia kertoja keväästä 2015 alkaen, sillä työnantaja ei puuttunut henkilöstön esiin nostamiin epäkohtiin. Henkilöstö on toiminut sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaan, johon sisältyy henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus.

Sosiaalihuoltolaki velvoittaa ilmoittamaan, mikäli asiakkaan saamat palvelut eivät ole laadukkaita. Työnantajan tulisi ilmoituksen saatuaan ryhtyä korjaamaan epäkohtia sekä ilmoittaa epäkohdasta eteenpäin kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Työnantaja ei täyttänyt kumpaakaan näistä velvollisuuksistaan. Henkilöstö oli erittäin huolissaan asiakkaiden turvallisuudesta ja hoidosta. Myös työehtosopimusrikkomuksia oli lukuisia.

SuPer on ottanut useasti yhteyttä sekä Pappilanpuiston että Pihlajalinnan johtoon. Yhteydenottoihin ei aina ole vastattu. Pappilanpuiston osalta ei missään vaiheessa ole päästy riittävään keskusteluyhteyteen. Heinäkuussa 2015 SuPer teki ilmoituksen aluehallintovirastoon (AVI) ja Tampereen kaupungille. 18.8. AVI antoi lausuntonsa mm. riittämättömästä henkilöstömäärästä ja siihen liittyvistä epäkohdista asiakkaiden hoidossa. Ongelmat Pappilanpuistossa jatkuivat, eikä keskusteluyhteyttä johtoon syntynyt.

Ilmoitusvelvollisuutensa täyttäneisiin työntekijöihin kohdistettiin työnantajan toimesta sanktioita ja heitä jopa irtisanottiin ilman varoituksia.  Lisäksi on huomattava, että irtisanottuja yötyöntekijöiden työehtoja yritettiin jo keväästä alkaen muuttaa uusilla työsopimuksilla. Yötyöntekijät pitivät oikeuksistaan kiinni, eivätkä suostuneet allekirjoittamaan uusia sopimuksia. SuPer on riitauttanut nämä irtisanomiset ja mahdollisen tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä Pihlajalinnan toiminnan epäkohdat tullaan nostamaan näkyvämmin esille. Tuomioistuin viime kädessä ratkaisee sen, onko näille irtisanomisille ollut perusteita. 

SuPer nosti Pihlajalinnan ongelmat ja väärän toiminnan julkisuuteen, koska ongelmat jatkuivat, eikä keskusteluyhteyttä saatu. SuPer ei voi myöskään hyväksyä sellaista yrityksen toimintamallia, missä epäkohtiin puuttuneet työntekijät jopa irtisanotaan, vaikka laki on jopa velvoittanut heidät näin toimimaan.

SuPer keskusteli Pappilanpuiston edustajien kanssa perjantaina 15.1.2016 SuPerin toimistolla. Silloin päästiin alkuun keskusteluissa.

Työnantajalla on velvollisuus puuttua henkilöstön esiin tuomiin ongelmakohtiin ja olla keskusteluyhteydessä henkilöstön edustajien kanssa.

 

SuPerin tiedotteen Pihlajalinnan Pappilanpuistossa on liian vähän hoitohenkilökuntaa (14.1.2016) voit lukea täältä.