11.1.2022

Työsuojelun miniwebinaarit: Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi liiallinen työn määrä työaikaan nähden, yksintyöskentely sekä myös epäasiallinen kohtelu.

Psykososiaaliset kuormitustekijät voivat kuormittaa haitallisesti, jos ne on mitoitettu väärin, niitä on hallittu puutteellisesti tai ne esiintyvät epäsuotuisissa olosuhteissa.

Jotta kuormitustekijöihin päästään vaikuttamaan, on tärkeää tunnistaa ne ja käydä niistä avointa keskustelua työyhteisössä. Myös väkivallan uhka työssä on valitettavasti lisääntynyt ja tämän uhan aiheuttamaa kuormitusta ei tule väheksyä. Työpaikoilla tulee olla selkeät ohjeet mahdollisiin uhkatilanteisiin ja niiden selvittämiseen.

Miniwebinaarisarjan viidennellä videolla TTK:n asiantuntija Päivi Rauramo kertoo tarkemmin psykososiaalisista kuormitustekijöistä sekä väkivallan uhan vaikutuksista.

Katso video täältä


Miniwebinaarit on tuotettu yhteistyössä yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta neuvottelevien työntekijäliittojen ja työnantajaliiton sekä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa. Jokaisella videolla on oma aiheensa, josta TTK:n asiantuntija kertoo selkeästi ja tiiviisti. Kunkin videon kesto on noin 10 - 15 minuuttia.

Kuusiosaisen miniwebinaarisarjan avulla tarjotaan työpaikoille keinoja siihen, mitä työyhteisö voi tehdä työsuojelun yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tarkoituksena on kannustaa työyhteisöjä hyödyntämään videoita kullekin organisaatiolle sopivalla tavalla.

Lue aiheesta lisää ja katso kaikki tähän mennessä julkaistut videot