4.1.2024

Varhaiskasvatuksessa työskentelevä jäsen: SuPer on edunvalvojasi

Hyvinvointialueet aloittivat 1.1.2023 ja ne vastaavat Helsinkiä lukuun ottamatta koko maan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Kyseessä on historiallisen suuri muutos, jonka keskiössä on henkilöstö, joka tuottaa hyvinvointipalvelut kansalaisille. 

Tämä uudistus ei koske suoraan kuntasektorilla varhaiskasvatuksessa tai kouluissa työskenteleviä työntekijöitä. SuPer huolehtii jatkossakin sekä varhaiskasvatuksen että sote-sektorin jäsentensä edunvalvonnasta.

Varhaiskasvatuksen jäsenillä eri työehtosopimuksia

Varhaiskasvatuksen jäsenet voivat työskennellä kuntasektorilla tai yksityisen työnantajan palveluksessa.

Kuntasektorilla työskentelevien työehtosopimus on Kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), jota noudatetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Yksityisissä päiväkodeissa (kuten Touhula-, Pilke- ja Norlandia-ketjujen päiväkodit) noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (SOSTES).

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntaomisteisissa yrityksissä tai yhteisöissä. 

Kussakin työehtosopimuksessa on erilaiset määräykset palvelussuhteen ehdoista kuten työajasta, vuosilomasta ja palkasta.

SuPer neuvottelee kaikista edellä mainituista työehtosopimuksista. 

Varhaiskasvatusta koskevat työehtosopimukset:

 • KVTES
 • SOSTES
 • AVAINTES 

Neuvottelut eri työehtosopimuksista käytiin vuoden 2022 aikana. Lisätietoa neuvottelujen kulusta voi lukea täältä  


Miten SuPer työskentelee varhaiskasvatuksen jäsenten eteen? 

Vaikka palkkaus ja työolot ovat keskeinen asia varhaiskasvatuksen ja kouluissa työskentelevien jäsenten edunvalvonnassa, SuPer tekee myös paljon muuta vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa: 

 • Olemme mukana varhaiskasvatuksen ammatillisten koulutusten kehittämisessä.
 • Otamme vahvasti kantaa kaikkeen varhaiskasvatukseen tai koulunkäynninohjaajiin liittyvään lainsäädäntöön mm. lausunnoilla.
 • Vaikutamme keskusjärjestö STTK:n kautta ja itsenäisesti Oikeus oppia -verkostossa, varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa ja muissa pienemmissä verkostoissa, joissa tuomme esiin jäsenten osaamista ja tarpeellisuutta.
 • Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä itsenäisesti juuri lastenhoitajan ja koulunkäynninohjaajan työhön liittyvissä kysymyksissä.
 • Otamme kantaa toisen asteen tutkintouudistuksiin.
 • Yhdessä ammattiosastojen kanssa tapaamme superilaisia paikallisesti työpaikoilla ja jäsenilloissa ja autamme jäseniä, ammattiosastoja ja luottamusmiehiä varhaiskasvatuksen työpaikkatasoisten asioiden ratkomisessa.
 • Tuotamme esitteitä, oppaita, selvityksiä ja muuta materiaalia jäsenten käyttöön sekä varhaiskasvatuksen vaikuttamistyöhön.
 • Laadimme mielipidekirjoituksia, mediatiedotteita ja blogeja, joilla vaikutamme yleiseen mielipiteeseen ja lisäämme tietoisuutta varhaiskasvatussektorin asioista. 
 • SuPerin jäsenistä koottu varhaiskasvatuksen työryhmä vie jäsenten ääntä kuuluviin Opetushallitukseen, Valviraan, ministerille sekä ministeriöön.

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön lisäksi jäsen saa monipuoliset, rahanarvoiset jäsenedut sekä tukea ja turvaa työelämän haasteisiin.

Varhaiskasvatuksen lähihoitaja, lastenohjaaja ja koulunkäynninohjaaja: Jos et jo ole jäsen, liity SuPeriin nyt!

Liity jäseneksi