22.5.2014

EU:ssa päätetään merkittävistä asioista

Demokratia toteutuu parhaiten, kun jokainen meistä osallistuu vähintään äänestämällä yhteisistä asioista päättävien edustajiemme valintaan. Olipa kysymys kuntavaaleista, eduskuntavaaleista tai eurovaaleista, kysymys on meitä kansalaisia koskevista asioista. Olemme viime vuosina ja jopa viime kuukausina nähneet aivan lähialueillakin mitä demokratian puute voi aiheuttaa. Vaikka nämä ovatkin kaukaisia uhkakuvia Suomea ajatellen, voidaan meilläkin keskustella, mitä demokratia tänä päivänä on ja kuinka se toteutuu. Äänestysaktiivisuuden lasku on demokratian kriisi Suomessa.

Eurovaalit ovat merkittävät vaalit. Moni asia päätetään kansallisesti, mutta myös EU-tasolla. Monet suuntaviivat asetetaan Euroopan unionissa. Päätökset ohjaavat kansallista päätöksentekoa. Potilaan valinnanvapauden laajeneminen terveydenhuollossa on yksi tällainen EU:ssa päätetty asia. Se koskettaa monia hoitoalan ammattilaisia työn puolesta ja kansalaisina. Suomeen tulee yhä enemmän asiakkaita muualta maailmasta ja samalla tavalla rajat ovat yhä enemmän auki meille suomalaisille. Voimme vertailla myös maamme rajojen sisäpuolella terveydenhuollon yksiköitä ja valita parhaan hoitopaikan.

Meillä kaikilla on käytössämme yksi ääni. Meillä voisi olla käytössä järjestelmä, jossa jokaisella kansalaisella käytettävissä oleva äänten määrä olisi riippuvainen esim. koulutustasosta, yhteiskunnallisesta asemasta tai sukupuolesta. Onneksi näin ei ole. Myös EU taistelee tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien puolesta. Naisten aseman parantamisessa on yhä paljon tehtävää.

Käytä oikeuttasi ja anna äänesi sinun arvojasi parhaiten vastaavalle ehdokkaalle. SuPerissa pidämme uudet, valitut edustajat ajan tasalla ja muistutamme heitä jäsenillemme tärkeistä asioista. Yhteistyötä tehdään myös EU-tasolla.

Sari Tirronen
Tiedotuspäällikkö, KTM

    Kommentit

    Lähetä kommentti